Heb jij al bezwaar gemaakt tegen de wet BeZaVa?

Werkgevers betalen sinds 2014 geregeld meer premie Werkhervattingskas (Whk) dan zij eigenlijk zouden moeten doen. De oorzaak hiervan is een zogeheten weeffout in de wet BeZaVa (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters). Omdat dit leidt tot rechtsongelijkheid zijn wij op basis van de Whk 2017 voor een groot aantal van onze klanten een procedure gestart, met als doel een uitspraak van de rechter te krijgen over een aantal principiële aspecten van de wet BeZaVa.

Uitspraak bezwaar wet BeZaVa

Zeer recent is er een uitspraak gepubliceerd in een soortgelijke zaak en is in hoger beroep het bezwaar gegrond verklaard. De Belastingdienst kan hiertegen nog wel in cassatie gaan. Duidelijkheid hierover ontstaat op zijn vroegst eind 2017. Indien de Belastingdienst in cassatie gaat, wordt een mogelijke uitspraak van de Hoge Raad medio 2018 verwacht. Mocht deze uitspraak blijven staan, worden werkgevers die nog voor de Whk 2018 bezwaar aantekenen met terugwerkende kracht gecompenseerd voor de specifieke doelgroep. Hierbij zal het veelal om grote bedragen gaan.

Meer informatie?

OAZ heeft in 2017 voor ruim 40 organisaties het bezwaar gevoerd en analyseert graag jouw Whk-beschikking voor 2018 op de specifieke doelgroep. Is deze eenmaal vastgesteld, dan wordt het bezwaar opgesteld. Wil je meer informatie over de BeZaVa of wil je jouw Whk-beschikking ook door ons laten controleren? Neem gerust contact op met onze specialist Whk Mirella de Jong via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.