BBL vs. derde leerweg

De beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en derde leerweg lijken op elkaar, maar zijn zeker niet hetzelfde. Deze leer-werktrajecten kunnen opleiden tot hetzelfde diploma, maar de weg ernaar toe kan erg verschillen. Dat geldt ook voor de kosten en beschikbare subsidies, die zijn niet voor iedere leerweg gelijk. Onze specialist Suzie heeft de overeenkomsten en verschillen tussen deze leerwegen op een rij gezet. Ook schetsen we per leerweg een globaal kostenplaatje inclusief subsidies.

Wat is de beroepsbegeleidende leerweg?

De bbl is een combinatie van werken en leren, waarbij de student meestal één dag in de week naar school gaat en daarnaast werkt bij een leerbedrijf. De student voert schoolopdrachten uit op de werkplek en leert in de praktijk van collega’s. Voor veel bbl-leerlingen is het leerbedrijf ook hun (nieuwe) werkgever, krijgen ze salaris en wordt de opleiding voor hen betaald.

Wat is de derde leerweg?

Ook met een derde leerweg combineren studenten werken met leren. In tegenstelling tot de bbl is er echter geen wettelijke urennorm voor de onderdelen van de opleiding. Dat betekent dat deze opleidingen vaak sneller en flexibeler te volgen zijn. Het is mogelijk om de opleiding zo in te richten dat het aansluit op de werk- en leerervaring van de student of de behoefte van de werkgever.

Welke leerweg past bij mijn medewerker?

Per organisatie of opleidingsvraag kan het verschillen welke leerweg het beste past. Dit is onder andere afhankelijk van de volgende factoren:

  • Eerdere werk- en leerervaring van de medewerker(s). Voor een medewerker met veel ervaring, maar geen diploma, is een opleiding van 3 of 4 jaar wellicht onnodig lang.
  • Maximale tijdsinvestering van de medewerker(s). Een opleiding volgen naast een baan kan erg pittig zijn. Hoe veel tijd heeft de medewerker voor de opleiding?
  • Doorgaans is bbl de meest voordelige optie dankzij de beschikbare subsidies. Toch kan een oplossing op maat, die wellicht duurder is, nodig zijn om medewerkers op de gewenste manier in te kunnen zetten.

Kosten en beschikbare subsidies

De totale opleidingskosten van bijvoorbeeld een driejarige opleiding in de bbl bedragen zo’n 2.000 euro. Dit bedrag bestaat uit wettelijk cursusgeld, boekengeld en overige lesmateriaal. De kosten van een derde leerweg bedragen zo’n 2.500 euro tot 5.000 euro per leerling.

Naast schoolkosten maakt een werkgever loonverletkosten, als de student onder werktijd naar school gaat of aan opdrachten werkt. Zoals je eerder in dit artikel hebt gelezen, kan dat voor een bbl om een langere periode gaan dan voor een derde leerweg. Ook de begeleiding en de daarbij horende begeleiderscursussen komen voor de rekening van het leerbedrijf.

De kosten voor de werkgever in beeld brengen is stap 1. Daarna is het ook goed om te bekijken welke subsidies beschikbaar zijn voor de opleiding. In de onderstaande tabel brachten wij voor de meest gebruikte subsidies de maximale subsidiebedragen per schooljaar in kaart.

bbl derde leerweg
Praktijkleren maximaal 2.700 euro niet van toepassing
Praktijkleren in de derde leerweg niet van toepassing maximaal 2.700 euro
Stagefonds* 1.500 euro tot 3.500 euro niet van toepassing
SectorplanPlus TAZ Zorg en Welzijn 2023-2024* 1.800 euro tot 4.000 euro 1.800 euro tot 4.000 euro

* Alleen voor zorgorganisaties

Onze specialisten sluiten regelmatig aan bij gesprekken over opleidingsplannen of projecten. Vanuit hun expertise leveren zij input voor de plannen en de financiering daarvan. Zonder van het uiteindelijk doel af te wijken, vraagt een plan soms om kleine aanpassingen, zodat jouw organisatie recht hebt op (meer) subsidie.