Bent u bekend met de no-riskpolis?

Om het risico voor werkgevers te beperken wanneer zij iemand met een arbeidsbeperking in dienst  nemen, is de no-riskpolis ingevoerd. Dit is een regeling waar werkgevers een beroep op kunnen doen bij ziekte van werknemers met een arbeidsbeperking. Het UWV neemt in dat geval de loondoorbetalingsplicht van de werkgever over.
In 2016 heeft de Sociaal Economische Raad (SER) advies gegeven om het gebruik van de no-riskpolis aan te moedigen bij werkgevers. Maar wordt dit advies daadwerkelijk opgepakt? Een vraag waar het UWV door middel van een onderzoek naar een antwoord heeft gezocht.

No-riskpolis, feiten op een rijtje

Wilt u als werkgever beroep doen op de no-riskpolis, dan moet u weten dat uw werknemer hiervoor in aanmerking komt. Dit kunt u doen door met de nieuwe werknemer hierover in gesprek te gaan in een van de eerste weken van zijn dienstverband. Wel moet u dan weten wat u mág vragen. Door het feit dat het UWV geen administratie bijhoudt van werkenden met een no-riskpolis en de onwetendheid van de werkgever over de arbeidsbeperking van zijn werknemer, is het lastig om concreet te maken hoeveel werkenden recht hebben op deze regeling. Daarom spreken we (in onderstaande tabel) van ‘een schatting van werkenden met een no-riskpolis’. Een werkgever kan alleen beroep doen op de no-riskpolis bij ziekte van de arbeidsbeperkte werknemer.

Uit onderzoek blijkt dat een werknemer met een arbeidsbeperking zich één keer in het jaar ziekmeldt. In onderstaande tabel is te zien hoeveel werkenden in 2016 recht hebben op de no-riskpolis en hoe vaak er beroep is gedaan op deze regeling.

2016
Schatting werkenden met no-riskpolis 93.600
Totaal verstrekte no-riskpolis 37.500

 

Zoals in de tabel is af te lezen, wordt er in 2 van de 3 gevallen geen gebruik gemaakt van de no-riskpolis.
Er zijn twee redenen voor dit ondergebruik:

  1. Onbekendheid van de no-riskpolis
    Het is bij zowel werkgever als werknemer niet bekend dat de no-riskpolis bestaat. Hierbij speelt ook een rol dat een werkgever niet altijd op de hoogte is van de arbeidsbeperking van de werknemer.
  2. Niet/onvolledige melding ziekteverzuim
    Werkgevers geven geregeld een onvolledige opgave van zieke werknemers door, vooral bij kort ziekteverzuim. Dit komt omdat werkgevers de gedachte hebben dat kort verzuim tot weinig kosten leidt en het niet de moeite waard vinden om dit door te geven. Dit terwijl een zieke werknemer gemiddeld €230 per dag kost.

Kortom, het advies van de SER wordt nog te weinig opgepakt terwijl het juist voordelen biedt voor u als werkgever! Wij helpen u graag met dit instroomproces zodat u optimaal gebruik kunt maken van de no-riskpolis en gaan hier graag met u over in gesprek.