Ben jij bekend met de urennorm bij BBL-opleidingen?

Als je medewerkers in dienst hebtdie een BBL-opleiding volgen dan tekent je, samen met de betreffende medewerker en onderwijsinstelling, een beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO). De BPVO is een wettelijke verplichting zoals beschreven in de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB). In deze wet staan ook de voorwaarden waaraan een BBL-opleiding dient te voldoen. Eén van de voorwaarden is dat er minimaal 610 klokuren per schooljaar (of een naar rato aantal uren bij een traject korter dan een schooljaar) beroepspraktijkvorming moet plaatsvinden. Dit minimum aantal uren dient dan ook terug te komen op de BPVO. Echter de WEB geeft wel de mogelijkheid om minder aantal uur beroepspraktijkvorming in een onderwijsprogramma en daarmee de BPVO te zetten.  Hieraan zitten wel weer aanvullende wettelijke vereisten voor de onderwijsinstelling.

Eisen BPVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), uitvoerder van onder andere de subsidieregeling Praktijkleren, controleert en toetst de BPVO’s aan de wettelijke vereisten. Het komt voor dat op de BPVO de onderwijsinstelling te weinig klokuren beroepspraktijkvorming voor een volwaardige BBL-opleiding vermeldt. Je hebt daardoor geen recht op subsidie voor die medewerker. Mogelijk loop je ook risico bij een controle over reeds ingediende subsidie waaruit blijkt dat op de BPVO te weinig klokuren staan vermeld. Het is dus belangrijk om hier goed naar te kijken.

Garantie op een rechtsgeldige subsidieaanvraag met de hulp van OAZ

OAZ heeft de kennis in huis om te toetsen of de BPVO voldoet aan de wettelijke vereisten. Wij controleren de BPVO’s altijd op alle vereisten. Mochten hierop afwijkingen geconstateerd worden dan schakelt OAZ met de onderwijsinstelling zodat een rechtsgeldige subsidieaanvraag gedaan kan worden. Zo nemen wij jou het werk uit handen.

Als je gebruik maakt van de diensten van OAZ dan kunnen wij je verzekeren dat alle BPVO’s getoetst worden aan relevante wetgeving. Hierdoor ben je verzekerd van een correcte subsidieaanvraag. Ook bij een eventuele controle kunnen wij je van dienst zijn.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of een ander vraagstuk op HR gebied? Neem dan contact op met Thomas Pillen of een van onze andere HR specialisten via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.