Belangrijke ontwikkelingen in de jurisprudentie over slapende dienstverbanden

Tot eind 2018 kon je als werkgever ervoor kiezen om een dienstverband van een langdurig zieke medewerker in stand te houden, ofwel slapend te houden. Het hebben van een zogenoemd slapend dienstverband werd toentertijd niet gezien als ‘slecht werkgeverschap’. Echter sinds de komst van de Wet Compensatie Transitievergoeding lijkt hierin een keerpunt te zijn ontstaan. In een aantal recente rechterlijke uitspraken is een werkgever namelijk verplicht gesteld het slapende dienstverband te beëindigen en transitievergoeding te betalen.

De Wet Compensatie Transitievergoeding houdt in dat je als werkgever compensatie ontvangt na ontslag van een langdurig zieke medewerker en het betalen van de transitievergoeding. Deze compensatie kan bij het UWV aangevraagd worden met terugwerkende kracht tot en met 1 juni 2015.

Recente jurisprudentie over de verplichting voor de werkgever om slapende dienstverbanden te beëindigen (vaak gemotiveerd  in relatie tot de Wet Compensatie Transitievergoeding) laat onderling zeer verschillende uitspraken zien.

Nieuwe berekeningswijze?

De Rechtbank Limburg heeft advies gevraagd bij de Hoge Raad om tot een eenduidige uitspraak te komen.

De kern van de vraagstelling aan de Hoge Raad is of een werkgever akkoord moet gaan met een voorstel van de werknemer om het slapende dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen als er sprake is van minimaal 2 jaar ziekte van de werknemer én als een transitievergoeding wordt gevraagd ter hoogte van de vanaf 1 april 2020 maximaal te verkrijgen compensatie.

Opvallend is dus dat er in de vragen aan de Hoge Raad rekening wordt gehouden met een transitievergoeding die maximaal het bedrag bedraagt dat werkgevers straks gecompenseerd kunnen krijgen van UWV. Dit terwijl, zoals we eerder communiceerden en zoals in de Wet Compensatie Transitievergoeding is opgenomen, juist het compensatiebedrag wordt bepaald door de hoogte van de transitievergoeding.

Ons advies

Wij hebben inmiddels vanuit onze dienstverlening verschillende compensatiescenario’s in beeld. Gezien de ontwikkelingen zoals hierboven vermeld, is het ons advies om slapende dienstverbanden nu nog slapend te houden en een nadere verduidelijking van de wetgeving af te wachten. Uitzonderingen daargelaten. Een analyse op dossierniveau is daarbij belangrijk!

Meer informatie

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of wil je meer informatie over de Wet Compensatie Transitievergoeding? Neem dan gerust contact met ons op door te mailen naar info@oaz.nl of bel 088 5600700.