De belangrijkste wijzigingen voor de verlenging Praktijkleren

Nadat we in de Miljoenennota voor 2024 hebben kunnen lezen dat de subsidieregeling Praktijkleren wordt verlengd, is de regeling op 31 oktober 2023 officieel gepubliceerd. Met dit artikel informeert onze Specialist Suzie je over de belangrijkste wijzigingen voor de verlenging Praktijkleren.

Belangrijkste wijzigingen verlenging Praktijkleren

  • De regeling is verlengd tot en met schooljaar 2027-2028;
  • De sluitingsdatum van het aanvraagtijdvak 17 september om 17.00 uur, met uitzondering van 2028. Dan sluit het aanvraagtijdvak op 18 september om 17.00 uur.
  • Een inschrijving in het Register Onderwijs Deelnemers (ROD) is met ingang van schooljaar 2023-2024 een voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidie.

Inschrijving Register Onderwijs Deelnemers (ROD)

De registratie van een leerling of student in het ROD is wettelijk verplicht op grond van de onderwijswetgeving. Opleidingsinstituten zijn verantwoordelijk voor deze registratie. Voor de aanvragers van de subsidie verandert er dus in principe niets. Wel vergemakkelijkt deze voorwaarde de uitvoering van de regeling door de RVO.

Evaluatie Praktijkleren

Praktijkleren is met vijf jaar verlengd na een positieve evaluatie van de regeling. De evaluatie gaf geen aanleiding om fundamentele wijzigingen door te voeren. “Bovendien is er geen budgettaire ruimte om sommige beleidsprioriteiten kracht bij te zetten zonder dat dit ten koste gaat van andere belanghebbenden. Tot slot wordt het passend geacht om eerst een nieuw kabinet en de oplevering van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek mbo (IBO) en toekomstverkenning mbo, ho en wetenschap af te wachten,” aldus het ministerie van OCW.

Praktijkleren subsidie aanvragen

OAZ heeft jarenlange ervaring met het voorbereiden en indienen van aanvraag voor de Praktijkleren subsidie. Ben je benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.