Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen

Vanaf 2013 worden verschillende (medische) vervolgopleidingen bekostigd via de beschikbaarheidbijdrage. Met de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen vraag je subsidie aan voor het opleiden van (medisch) specialisten om zo ook in de toekomst (specialistische) zorg te kunnen blijven bieden.

Opleidende instellingen kunnen de beschikbaarheidbijdrage aanvragen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen moet ervoor zorgen dat, per zorgopleiding, voldoende specialisten worden opgeleid. De regeling is in het leven geroepen om marktverstoring te voorkomen, prestatiebekostiging voor opleiden in te voeren, opleidingsplaatsen transparant en toetsbaar te verdelen en om doelmatig en doelgericht te kunnen opleiden aan de hand van landelijke beleidsrijke ramingen.

Aanvraagtijdvak beschikbaarheidbijdrage

De beschikbaarheidbijdrage voor 2018 moet voor 1 oktober 2017 worden aangevraagd bij de NZa. Om een aanvraag te kunnen indienen moet een organisatie erkend zijn als praktijkopleidingsinstelling, het toewijzingsproces hebben doorlopen en opgenomen zijn in het verdeelplan. In de praktijk betekent dit dat de procedure doorgaans in het eerste kwartaal van het kalenderjaar voorafgaand aan het subsidiejaar start (voor subsidiejaar 2018 start het proces in januari 2017).

Bij de aanvraag van een beschikbaarheidbijdrage zijn veel partijen betrokken, het is dan ook een complex en langdurig proces om tot een succesvolle beschikking te komen. Tegelijkertijd staat daar een aanzienlijke vergoeding tegenover die zorgorganisaties de ruimte biedt om voldoende gekwalificeerde specialisten op te leiden en cliënten de juiste zorg te kunnen bieden.

Ondersteuning door OAZ

OAZ begeleidt je bij het gehele proces. Dankzij onze ondersteuning maak je optimaal gebruik van de beschikbare financiële middelen en weet je zeker dat de juiste stappen worden gezet om te komen tot een succesvolle aanvraag. Wij bewaken tijdens het gehele traject de voortgang van alle processen en verzorgen de communicatie met de uitvoerders van de regelingen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de beschikbaarheidbijdrage medische opleidingen? Ben je benieuwd of je in aanmerking komt voor een bijdrage? Neem dan contact op met Thomas Pillen via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.