Beschikkingen Praktijkleren 2020-2021 zijn binnen

De beschikkingen voor de subsidieregeling Praktijkleren zijn binnen. De normbedragen voor alle categorieën zijn uitgekomen op 2700 euro op basis van een volledig schooljaar.

Hogere normbedragen voor Praktijkleren

De normbedragen zijn in vergelijking met vorig jaar flink hoger, in de onderstaande tabel kan je het verloop van de normbedragen over de afgelopen schooljaren zien.

Ontwikkeling normbedragen Praktijkleren

Aanvulling normbedrag voor conjunctuurgevoelige sectoren

Voor het mbo zit er nog een aanvulling op het normbedrag. De conjunctuurgevoelige sectoren ontvangen 772,40 euro extra per volledige leerplaats. De sector horeca, landbouw en recreatie ontvangt 1918 euro extra per volledige leerplaats

Ook het hbo heeft een aanvulling voor de opleidingen in de onderdelen techniek en gezondheidzorg, zij ontvangen 1089,90 euro extra per volledige leerplaats.

Beschikkingen Praktijkleren 2020-2021

Verzorgt OAZ voor jouw organisatie de subsidieaanvraag en verantwoording voor Praktijkleren? De beschikkingen zijn op 21 december bij ons binnengekomen. Wij gaan hier direct mee aan de slag door de beschikkingen zo snel mogelijk te controleren en erna per e-mail naar je toe te sturen.

Als er vragen ontstaan over wat er voor jouw organisatie van toepassing is, neem dan gerust contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.