Besluit VWS over realisatie SectorplanPlus-TAZ 2023-2024

Afgelopen week maakten de werkgeversorganisaties bekend dat de regeling SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 gewijzigd is. De aanleiding daarvoor is een besluit van het ministerie van VWS. Heeft jouw organisatie een aanvraag gedaan? Dan heeft dit waarschijnlijk ook gevolgen voor jou. Onze specialist vertelt je meer over deze wijzigingen en de gevolgen daarvan.

Schuiven tussen categorieën niet langer mogelijk

Het ministerie van VWS heeft besloten dat de opleidingsactiviteiten A, B en C in de SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 regeling als afzonderlijke activiteiten worden gezien. Dat betekent dat een organisatie in iedere afzonderlijke opleidingscategorie niet meer subsidie kan ontvangen dan initieel is aangevraagd. Dit besluit geldt alleen voor de regeling SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 en niet voor de eerdere SectorplanPlus regelingen.

In eerdere regelingen van SectorplanPlus was het mogelijk om te schuiven met de budgetten van de verschillende opleidingsactiviteiten. Hierdoor kon bijvoorbeeld een tekort in de ene categorie worden opgevuld met een overschot uit de andere categorie. De bedragen van alle categorieën werden daardoor gezien als een ‘totaalbudget’. Met het besluit van het ministerie komt dit dus te vervallen.

Projectovereenkomst SectorplanPlus-TAZ

Alle organisaties die een subsidieaanvraag hebben ingediend voor SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 hebben in maart 2024 de projectovereenkomst(en) ontvangen. Hierin zijn tevens het totale gereserveerde subsidiebedrag en de bedragen per opleidingsactiviteit opgenomen.

Opleidingen subsidiabel vanaf 21 augustus 2023

In de projectovereenkomst staat in artikel 1.2 beschreven dat beroepsopleidingen (activiteit A en B) subsidiabel zijn binnen de projectperiode van SectorplanPlus TAZ 2023-2024. In de praktijk betekent dat dat de subsidiabele periode van deze opleidingen start vanaf 21 augustus 2023. Hiervoor komen opleidingen in aanmerking die volgens de leerwerkovereenkomst op 1 augustus 2023 of later gestart zijn. Voor opleidingen die vóór deze 1 augustus 2023 gestart zijn, kun je geen subsidie aanvragen via de regeling SectorplanPlus-TAZ 2023-2024.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen SectorplanPlus? 

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom SectorplanPlus en andere opleidingssubsidies. Heb je nog vragen over dit bericht? Neem dan contact om met Suzie Rohling of een van onze andere HR specialisten via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.