Bevestiging ophoging budget Praktijkleren

In het voorjaar werd in het Nationaal Programma Onderwijs een ophoging van het budget Praktijkleren aangekondigd. Het betrof een steunprogramma voor herstel en perspectief in het onderwijs, hierin werd gesproken over een ophoging van 73 miljoen euro voor het jaar 2021 en 61 miljoen voor 2022. Onlangs heeft het RVO via haar website bekend gemaakt dat de ophoging voor 2021 definitief door zal gaan.

Deze ophoging, samen met extra acties voor scholen, leerlingen en stagiaires, moet ervoor zorgen dat bedrijven voldoende leerwerkplekken blijven aanbieden. Ook zou de ophoging moeten bijdragen aan het inlopen van studievertragingen en verdere studievertraging later in het jaar moeten voorkomen, aldus het ministerie OC&W.

Ruimte voor opleiden in de organisatie?

Heb je ook ruimte voor extra leerwerkplekken in je organisatie en ben je benieuwd hoe je hier financiële tegemoetkoming voor kunt aanvragen? Neem dan contact op met onze Specialist Praktijkleren Suzie Rohling via info@oaz.nl of bel direct op 088 5600 700.