Blog: Cofinanciering Sectorplannen – nog voldoende uitdagingen! 

In 2014 zijn 18 Regionale Sectorplannen Zorg van start gegaan. De plannen moesten bijdragen aan het oplossen van arbeidsmarktproblemen door bezuinigingen, hervormingen en decentralisaties. Onlangs presenteerde RegioPlus de resultaten van deze plannen aan staatssecretaris Van Rijn (VWS), die blij was met de resultaten.

Resultaten
De Sectorplannen zijn in 2014 geïntroduceerd als crisismaatregel om zoveel mogelijk ontslagen te voorkomen door circa 70.000 medewerkers scholing of begeleiding aan te bieden naar ander werk binnen de sector. De regeling lijkt een succes, uit de cijfers van RegioPlus blijkt dat in twee jaar tijd ruim 68.000 medewerkers scholing of trainingen hebben gevolgd waardoor zij zijn voorbereid op de vele ontwikkelingen en veranderingen in de zorg.

In totaal hebben de opleidingsplaatsen 278 miljoen euro gekost, waarvan het ministerie van SZW ongeveer 25 procent heeft bekostigd. De werkgevers zelf investeerden 212 miljoen euro. De VVT-sector zorgde de afgelopen jaren binnen de sectorplannen voor de meeste opleidingsplaatsen. Meer dan de helft (51 procent) van de opleidingsplaatsen werd ingevuld door VVT-medewerkers. Daarna volgt de gehandicaptenzorg met 34 procent. Het aantal deelnemers uit de jeugdzorg en eerstelijnszorg was met 0 tot 1 procent daarentegen zeer beperkt.

Toekomstperspectief
Verder investeren in de instroom van nieuwe medewerkers in de zorg blijft, zeker gezien de dreigende personeelstekorten, een absolute noodzaak. De verschuiving van intramurale zorg naar extramurale zorg en de steeds complexere zorgvraag vraagt om verdere investering in scholing van werknemers in de zorg. Wat mij betreft voldoende aanleiding om de Cofinanciering Sectorplannen een meer structureel vervolg te geven!

Administratieve lasten

Vooralsnog blijft het focussen op de afronding van de lopende aanvraagrondes. De administratieve lasten die daarmee gepaard zouden gaan blijken in praktijk helaas minder beperkt dan vooraf gehoopt.

Via diverse werkgeversverenigingen hoor ik dat nog veel organisaties een behoorlijke slag moeten slaan als het gaat om het compleet maken van de dossiers. Veel aanvragen gaan richting de deadline en dat vraagt vaak een stevige eindspurt. Als adviesbureau zijn we daar scherp op, samen met de scholen en de praktijk biedende organisaties bereiden we de laatste stappen voor,  zodat alles straks tijdig en volledig in de portal staat.

Op het moment dat er een onderrealisatie zich voordoet kunnen we daar heel snel op anticiperen. Ik verwacht namelijk  dat niet alle organisaties alle trajecten tijdig geregistreerd en ingediend zullen hebben. Naast het afronden van de huidige aanvragen ligt er voor ons dus zeker ook nog een  uitdaging om ervoor te zorgen dat onze klanten optimaal profiteren van een mogelijke herverdeling van middelen.

Ondersteuning nodig?
Voor verschillende werkgeversorganisaties nadert de deadline al snel voor de afronding van de lopende trajecten in het kader van de aanvraag Cofinanciering Sectorplannen. OAZ subsidieadvies kan u ondersteunen bij het compleet maken van de aanvraag en zorgt dat u optimaal profiteert bij een mogelijke herverdeling van niet-gerealiseerde middelen. Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen of wilt u meer weten over onze diensten rondom de Cofinanciering Sectorplannen neem dan contact op met mij via 088-5600 700.