Bovengrens LIV naar 104 procent per 2024

Opnieuw heeft de overheid een wijziging aangekondigd voor de bovengrens van het Lage Inkomensvoordeel (LIV), die gaat per 1 januari 2024 van 125 naar 104 procent. De verlaging van de bovengrens moet een ongewenst effect van de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) ongedaan maken.  

Lage Inkomensvoordeel (LIV)

Momenteel is het LIV beschikbaar voor werkgevers met medewerkers die in een kalenderjaar 1.248 uur of meer werken en gemiddeld 100 tot 125 procent van het WML verdienen. Vanaf 1 januari 2024 wordt de bovengrens van 125 procent verlaagd naar 104 procent.  

Bijzondere verhoging WML 2023 

Per 1 januari 2023 is de bijzondere verhoging van het WML ingegaan. Dit resulteert in een grotere groep medewerkers die voldoet aan het uurlooncriterium voor het LIV. Het is echter niet een effect dat de overheid hiermee heeft beoogd. De wijziging is nog niet doorgevoerd in de wet, maar zal binnenkort worden vastgelegd in de Wet Tegemoetkoming Loondomein (WTL). 

Verlagen bovengrens LIV 2024 

Het verlagen van de bovengrens voor het LIV van 125 naar 104 procent moet het ongewenste effect ongedaan maken. De bovengrens wordt dusdanig verlaagd dat weer ongeveer evenveel medewerkers aan de voorwaarden van het LIV voldoen als voor de bijzondere WML-verhoging. 

Afschaffen LIV per 2025 

In de Miljoenennota 2023 geeft het kabinet tevens aan het voornemen te hebben om het LIV per 1 januari 2025 af te schaffen. Voorlopig is hier echter nog geen definitief besluit over genomen. 

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelen op het gebied van loonkostenvoordelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn. Heb je nog vragen over dit bericht? Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten via info@oaz.nl of bel naar 088 5600 700.