Cofinanciering sectorplannen in 2016

Het kabinet en de sociale partners hebben samen de sectorplannen opgezet om de gevolgen van de economische crisis te verzachten en de werking van de arbeidsmarkt structureel te verbeteren. Door de sectorplannen kan voorkomen worden dat werknemers die hun baan verliezen eerst werkloos moeten worden, voordat ze geholpen worden bij het vinden van ander werk.

Ook kunnen dankzij de sectorplannen meer jongeren aan werk geholpen worden. Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen profiteren van het economische herstel en dat kansen om mensen aan werk te helpen niet onbenut blijven.

Voor cofinanciering van de sectorplannen (tegenwoordig SectorplanPlus) stelt het kabinet in 2016 € 182 miljoen beschikbaar. De verdeling van dit bedrag zal op een later moment bekend worden gemaakt. Tevens is het standpunt ingenomen dat onderbesteding uit voorgaande rondes opnieuw zal worden ingezet.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw accountmanager, mail ons op info@oaz.nl of bel 088 5600 700.