Compensatieregeling Transitievergoeding: bereid je voor op 1 oktober 2020!

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers gecompenseerd worden voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij ontslag van een twee jaar zieke medewerker. Dit kan met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Stel dat je tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 een transitievergoeding hebt betaald bij ontslag van een medewerker die twee jaar ziek is, dan kan de transitievergoeding gecompenseerd worden.

Voor 1 oktober 2020 moeten de aanvragen voor compensatie van vergoedingen die betaald zijn tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 zijn ingediend. De hoogte van de compensatie is afhankelijk van de betaalde transitievergoeding.

Compensatie met terugwerkende kracht

Omdat de regeling ook met terugwerkende kracht geldt, is in de begroting van 2020  €817 miljoen vrijgemaakt. Er wordt verwacht dat dit bedrag in 2021 daalt naar €413 miljoen en in 2022 naar €193 miljoen.

In 2021 start ook de Compensatieregeling Transitievergoeding voor het MKB. De regeling houdt in dat het MKB compensatie kan krijgen voor transitievergoedingen die zij moeten betalen wegens pensionering, ziekte of overlijden van een medewerker. De hoogte wordt ook hier bepaald door de betaalde transitievergoeding. Voor de compensatieregeling Transitievergoeding MKB is een bedrag vrijgemaakt van €35 miljoen per jaar.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de Compensatieregeling Transitievergoeding? Neem dan gerust contact met ons op. Bel 088 5600 700 of mail naar info@oaz.nl.