Controle beschikking Werkhervattingskas 2015

Per 1 januari 2014 betaalt u als gevolg van de Wet BeZaVa (mits u geen eigenrisicodrager bent) naast de  gedifferentieerde premie voor arbeidsongeschikte werknemers ook een gedifferentieerde premie voor zieke of arbeidsgehandicapte werknemers met een tijdelijk contract.

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas bestaat nu nog uit drie premiecomponenten:
– WGA vast
– WGA flex
– ZW

De Belastingdienst baseert de premie op de informatie die zij vanuit het UWV ontvangen.
Inmiddels hebben wij voor een groot aantal organisaties de premievaststelling Werkhervattingskas 2014 en/of 2015 gecontroleerd. Uit onze controles blijkt dat er nog regelmatig fouten worden gemaakt in de vaststelling van de gedifferentieerde premies, waardoor organisaties teveel premie betalen. Deze fouten kunnen gelukkig hersteld worden.

Komt u in aanmerking voor deze premie en bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact op met Milou van Belzen, telefoonnummer 088-5600700.