Controle tegemoetkomingen Wtl 2020

De controles op de definitieve beschikkingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2019 zijn afgerond. De specialisten van OAZ hebben de beschikkingen samen met onze klanten gecontroleerd en waar nodig een bezwaar ingediend bij de Belastingdienst. Dit was een flinke klus, maar er is geen tijd om bij te komen want het einde van 2020 is alweer in zicht.

Dat betekent dat de controle van de Wtl 2020 van start gaat. Hoe wij dit aanpakken? Dat leggen we je hieronder uit.

De voorlopige berekening Wtl 2020

Voor de definitieve beschikking van de Wtl 2020 stuurt het UWV in het voorjaar van 2021 eerst een voorlopige berekening. Deze voorlopige berekening is gebaseerd op de loonaangiften en correcties over 2020, die tot en met 31 januari 2021 zijn verwerkt.

Als organisatie wil je liever geen correcties doen op gesloten boekjaren. Er kunnen namelijk kosten verbonden zijn aan het opnieuw openzetten van het boekjaar. Wij werken er daarom aan om de totale doelgroep van de Wtl 2020 voor onze klanten in beeld te brengen vóór het sluiten van het boekjaar. Eventuele correcties voor het jaar 2020 geven we dan ook door vóór afsluiting van het lopende boekjaar. Dan is er nog een mogelijkheid om deze te verwerken.

Nieuwe bedragen (Jeugd-) Lage Inkomensvoordeel 2020

Voorafgaand aan de controle is het belangrijk om te weten dat de bedragen van het Lage Inkomensvoordeel (LIV) en Jeugd-Lage Inkomensvoordeel (Jeugd-LIV) voor 2020 zijn gewijzigd ten opzichte van 2019.

LIV

Voor het LIV is de tegemoetkoming nu maximaal € 1.000 per jaar. Om in aanmerking te komen voor het LIV dient de medewerker aan vier voorwaarden te voldoen:

  1. De medewerker is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen.
  2. De medewerker heeft een gemiddeld uurloon van minimaal € 10,29 en maximaal € 12,87.
  3. De medewerker heeft ten minste 1.248 verloonde uren per kalenderjaar.
  4. De medewerker heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Jeugd-LIV

Het jeugd-LIV compenseert de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon voor medewerkers van 18, 19 en 20 jaar. Dit zijn nu drie leeftijdscategorieën in plaats van de eerdere vier categorieën.

  1. Een medewerker van 18 jaar krijgt € 0,07 per verloond uur, maximaal € 135,20 per jaar.
  2. Een medewerker van 19 jaar krijgt € 0,08 per verloond uur, maximaal € 166,40 per jaar.
  3. Een medewerker van 20 jaar krijgt € 0,30 per verloond uur, maximaal € 613,60 per jaar.

Om in aanmerking te komen voor het jeugd-LIV dient de medewerker aan drie voorwaarden te voldoen:

  • De medewerker is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen.
  • Een medewerker van 18 jaar heeft een gemiddeld uurloon van minimaal € 5,19 en maximaal € 6,93. Een medewerker van 19 jaar heeft een gemiddeld uurloon van minimaal € 6,23 en maximaal € 9,24. Een medewerker van 20 jaar heeft een gemiddeld uurloon van minimaal € 8,30 en maximaal € 10,29.
  • De medewerker heeft op 31 december 2019 een leeftijd van 18, 19 of 20 jaar.

Stap 1: Controle doelgroep Wtl 2020

Onze eerste stap is het controleren van de juiste registratie van de Wtl doelgroep in het salarissysteem. Dit doen we aan de hand van de loonaangiften. Het LKV dient in (alle) betreffende maanden geregistreerd te staan, mits er een juiste onderbouwing van aanwezig is. In de meeste gevallen is dit een doelgroepverklaring.

Voor het (J)LIV hoeft er niks geregistreerd te worden. Wel kijken we of er medewerkers zijn die aan de hand van het totaal verwachte aantal verloonde uren nét niet voldoen aan de eisen en door een eenvoudige aanpassing wel in de doelgroep kunnen vallen. Zo kun je bijvoorbeeld een medewerker die net niet aan de uren-eis voldoet iets vaker inroosteren tegen het einde van het jaar, zodat hij of zij wel de 1.248 verloonde uren haalt in 2020.

Stap 2: Adviesrapportages

Al onze bevindingen voegen we samen in één adviesrapportage voor de individuele klant. Uiteindelijk is het aan de organisatie om de bevindingen door te voeren in het salarissysteem.

Stap 3: Laatste controle voor het sluiten van het boekjaar

De periode rondom het sluiten van een boekjaar is bij veel organisaties heel hectisch. Maar ook in die laatste maanden kan het zijn dat er een nieuwe medewerker in dienst is getreden die valt binnen de doelgroep van het LKV. Het LKV mag echter pas worden geregistreerd zodra een doelgroepverklaring is toegekend door het UWV. Wij koppelen de toegekende doelgroepverklaringen direct terug. Zo kan het LKV toch nog voor het sluiten van het boekjaar geregistreerd worden.

Op deze manier zorgen wij er voor dat onze klanten ook in de drukste periodes van het jaar optimaal gebruik kunnen maken van de financiële voordelen van het Wtl. We helpen ook jouw organisatie graag om de totale doelgroep van de Wtl 2020 in beeld te brengen en vóór het sluiten van het boekjaar juist en volledig te laten registreren.

Meer informatie?

Hulp nodig bij de registratie van de Wtl of heb je vragen over de Wtl? Neem dan contact op met Anita Portegies. Stuur een mail naar info@oaz.nl of bel 088-5600787.