Controleer het WGA-instroomcijfer van jouw organisatie

Half mei ontvangen werkgevers met meer dan 250 werknemers van het UWV de brief met WGA-instroomcijfers (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) van 2019. Het is van belang om deze instroomcijfers goed te controleren. Als grote werkgever met meer dan 250 werknemers ben je in de meeste gevallen volledig verantwoordelijk voor de lasten die ontstaan bij verzuim en arbeidsongeschiktheid van jouw (ex-)werknemers. De WGA-uitkeringen die (ex)-werknemers na twee jaar ziekte ontvangen kunnen wel tot 10 jaar lang toegerekend worden aan jouw organisatie. Dit betaal je elk jaar via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) aan de Belastingdienst.

Publicatie WGA-instroomcijfers UWV

In juli 2020 worden de definitieve instroomcijfers van het jaar 2019 door het UWV gepubliceerd. Deze WGA-instroomcijfers worden door het UWV per sector vastgesteld. Zo kun je de WGA-instroom in jouw organisatie vergelijken met andere werkgevers in jouw sector en met het landelijke gemiddelde. Zo krijg je een goed beeld van hoe jouw organisatie het doet met betrekking tot de instroom van zieke (ex-)medewerkers in de WGA. Een hogere instroom betekent vaak ook een hogere schadelast voor jou als organisatie.

Het UWV berekent jaarlijks deze WGA-instroomcijfers. Het resultaat van deze berekening voor het jaar 2019 is het aantal werknemers dat in 2019 voor het eerst een WGA-uitkering krijg, gedeeld door het aantal werknemers dat twee jaar eerder (hier 2017) in jouw organisatie een WGA-uitkering heeft ontvangen.

Wat NIET wordt toegerekend

Het is dus belangrijk om te weten en te controleren of het WGA-instroomcijfer van jouw organisatie klopt. Voer deze controle uit zodra je de brief hebt ontvangen. Je hebt dan maximaal 2 weken de tijd om aanpassingen door te geven. In de brief die je van het UWV ontvangt vind je alle informatie over hoe je dit kunt doen.

Ben je klant bij OAZ? Dan pakken wij deze controle voor jou op en brengen wij  de schadelast van jouw organisatie in beeld.

Ook WGA-uitkeringen die niet worden toegerekend zijn opgenomen in het WGA-instroomcijfer van jouw organisatie. Hou hierbij dan ook rekening mee met bij het uitvoeren van de controle dat deze WGA-uitkeringen geen invloed hebben op de schadelast van jouw organisatie.

De volgende WGA-uitkeringen worden niet toegerekend:

  • zieke werklozen;
  • werkneemsters die ziek zijn wegens zwangerschap of bevalling;
  • werknemers die ziek zijn als gevolg van orgaandonatie;
  • werknemers die onder de no-riskpolis vallen;
  • werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en een IVA-uitkering ontvangen.

Meer inzicht over het effect van WGA-instroomcijfers voor jouw organisatie?

Wil je meer informatie over de WGA-instroomcijfers van jouw organisatie? Of juist meer inzicht krijgen in wat jouw WGA-schadelast is en hoe je deze beter kunt beheersen? Neem dan contact op met een van onze HR-specialisten via info@oaz.nl of bel direct naar 088-5600-700.