Zorgorganisatie opgelet! Controleer SBB-gegevens 2022-2023

Begeleidt jouw organisatie momenteel stagiaires en/of leerlingen met een zorgopleiding? Dan kom je zeer waarschijnlijk in aanmerking voor de Stagefonds subsidie voor schooljaar 2022/2023. Om geen subsidie mis te lopen is het belangrijk dat je vóór vrijdag 30 juni 2023 een aantal gegevens controleert en doorgeeft aan SBB.

SBB faciliteert Stagefonds subsidie

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) faciliteert de subsidieregeling Stagefonds voor de Zorg. Met de registraties van stageplaatsen en leerwerkplekken die bij SBB bekend zijn, stelt het ministerie van VWS de aanvraagformulieren op. Het is daarom belangrijk om vóór vrijdag 30 juni 2023 te reageren op het verzoek van SBB om jouw gegevens te controleren. Dit verzoek ontvang je per mail.

Het komt voor dat een organisatie geen mail van SBB ontvangt, maar wel stagiaires of leerlingen in de zorg begeleidt. Heb je dan geen recht op subsidie? Ja misschien wel. Ieder jaar dienen wij voor een aantal organisaties een nieuwe subsidieaanvraag in en wordt toch subsidie toegekend.

Aanvraag Stagefonds 2022-2023

Let erop dat de controle van SBB-gegevens nog geen subsidieaanvraag is. Als jouw organisatie aan de voorwaarden van de regeling Stagefonds voldoet, ontvang je in eind augustus 2023 een uitnodiging voor de aanvraag. De aanvraag is reeds voor je ingevuld met het aantal plaatsen dan bij SBB bekend is. Je hoeft deze gegevens alleen nog te controleren en de aanvraag uiterlijk 1 oktober 2023 in te dienen.

Controle formulier Stagefonds

De controle klinkt gemakkelijk, al leert de ervaring dat er in 1 van de 3 formulieren fouten zitten. OAZ controleert jaarlijks voor meer dan 150 organisaties de Stagefonds formulieren.

De controle voor de subsidieaanvraag Stagefonds is een flinke klus. Je krijgt er geen lijstje bij met welke stagiaires en leerlingen zijn meegeteld. Je hebt dus een compleet overzicht nodig van iedereen, inclusief start- en einddata, stage- en BPV-uren. Als je een verschil constateert moet je dit kunnen aantonen met complete BPV-overeenkomsten en soms een accountantsverklaring.

Onze specialisten werken het gehele schooljaar toe naar het moment dat het ministerie van VWS de formulieren voor de subsidieaanvraag verstuurd. Met het overzicht dat over het gehele schooljaar is opgebouwd, kan op een efficiënte manier vergeleken worden of de aanvraag volledig is.

Nog geen dienstverlening Stagefonds bij OAZ? Maar wel benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Mail of bel ons: info@oaz.nl of 088 5600 700.