Controles regeling Praktijkleren

Al sinds januari 2014 voert OAZ voor circa 100 klanten de subsidieregeling Praktijkleren met succes uit. Sinds dat moment concentreren wij ons niet alleen op het inrichten van projectadministratie en de aanvraag van de regeling, maar ook op het begeleiden van controles op aangevraagde dossiers.

Controle Praktijkleren door RVO

Tijdens de aankondiging van een controlebezoek selecteert de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) een steekproef van leerlingen uit de totale aanvraag. Hiervoor dient een organisatie de benodigde administratieve verantwoording voor aan te tonen. De controle Praktijkleren richt zich onder andere op de geldigheid van de praktijkovereenkomst. Denk hier bijvoorbeeld aan de juiste leerweg of de aanwezigheid van de verplichte handtekeningen. Daarnaast moet er aannemelijk worden gemaakt hoe uw organisatie de begeleiding van de leerling heeft ingeregeld.

Ondersteuning OAZ

Juist in het kader van het aantonen van de begeleiding is veel te doen. Is een gespreksverslag of een aftekenlijst nu wel of niet voldoende bijvoorbeeld. Het RVO wil geen uitspraken doen over precieze eisen van de documenten. Het aantonen van de aannemelijkheid valt onder verantwoording van de aanvrager, dus is het zaak vooraf goed te bepalen wat wel maar ook wat niet onder begeleiding kan vallen.

Door regelmatig bezoek op locatie van onze klanten kennen wij de inrichting van het leerproces. Zo kunnen wij de juiste stukken verzamelen en zorgen voor de soepele afhandeling van een controle. Samen met jou gaan we voorafgaand aan een controle in overleg om eventuele bijzonderheden te bespreken en reparaties uit te voeren waar dat nodig is.

Door onze rijke ervaring met dergelijke controles van Praktijkleren en de kennis van de wet weten wij daarnaast ook wat het RVO wel en niet accepteert. Ook gaan wij in overleg met het RVO over gestelde vragen. Kortom, door in zee te gaan met OAZ zorgen we voor een soepele afhandeling van de controle. Wordt er een controle bij je aangekondigd en ben je nog geen klant voor ons, neem dan ook contact met ons op. Wij kijken graag hoe we je van dienst kunnen zijn.

Meer weten?

Heb je vragen over de controle Praktijkleren of een ander vraagstuk op HR gebied? Neem dan contact op met Thomas Pillen of een van onze andere HR specialisten via info@oaz.nl. Of bel direct 088-5600700