Controles subsidieregeling Praktijkleren: beschik jij over de juiste onderbouwing?

Heb jij de juiste onderbouwing van uw aanvragen voor de regeling Praktijkleren klaar staan? Als je deze onderbouwing (gedeeltelijk of helemaal) niet kunt laten zien, kan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) aangevraagde subsidie terugvorderen. De RVO is namelijk bezig met controles voor Praktijkleren.

Controles Praktijkleren door RVO in volle gang

Wanneer je zelf een aanvraag voor de regeling Praktijkleren indiend, dan is het van belang dat je de juiste en volledige onderbouwing kunt toesturen. Wacht niet met het compleet maken van jouw dossier totdat de RVO een controle instelt, maar zorg ervoor dat je voor die tijd alles bij de hand hebt. Vooraf is het niet bekend welke organisaties gecontroleerd gaan worden; het is dus goed mogelijk dat de RVO binnenkort contact met jou opneemt voor een controle.

De RVO is met de controles op een juist gebruik van de subsidieregeling Praktijkleren. Dat betekent dat zij een controle kan instellen waarin gevraagd wordt om de vereiste onderbouwing. Dat kan op elk moment gebeuren, waarna u slechts twee weken heeft om de gevraagde gegevens aan te leveren.

Tijdens een controle dien je de volgende documenten te overleggen:

  • praktijkleerovereenkomsten,
  • een administratie waaruit blijkt dat een leerling begeleiding heeft gehad én
  • een administratie waaruit blijkt dat een leerling op de werkvloer aanwezig is geweest

Rol OAZ bij een controle

Heeft OAZ jouw aanvraag verzorgd, dan begeleiden wij jou vanzelfsprekend bij een controle. Ontvang je van de RVO correspondentie hierover? Stuur deze dan zo snel mogelijk op naar OAZ.

OAZ heeft sinds de invoering van de subsidieregeling in 2014 veel ervaring met dergelijke controles. Daarnaast onderhouden wij intensief contact met de RVO gedurende het schooljaar.

Meer informatie?

Heb je vragen of zoek je advies over de benodigde onderbouwing, controles of heb je andere vragen over de subsidieregeling Praktijkleren? Neem dan contact op met Thomas Pillen of een van onze andere HR specialisten via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.