De 5 meest gemaakte fouten in de Whk van het onderwijs

Voor het derde jaar op rij zijn er fouten geconstateerd in de Whk-beschikking van werkgevers in de onderwijsbranche. Eind vorig jaar ontvingen alle publiek-verzekerden de Whk-beschikking 2023. De bezwaarperiode van zes weken is inmiddels verlopen, maar er kunnen nog tot vijf jaar terug correcties worden doorgevoerd. Hier lees je wat de vijf meest voorkomende fouten zijn en hoe je dit eventueel nog kan corrigeren.

Opnieuw stijging ziekteverzuim in het onderwijs

Naast de personeelstekorten is het ziekteverzuim een grote uitdaging voor onderwijsinstellingen. Het ziekteverzuim in het onderwijs lag in 2022 opnieuw hoger dan het landelijk gemiddelde. Tevens laat het langdurig verzuim een duidelijke stijging zien. Met dergelijke uitdagingen kunnen scholen het zich echter niet permitteren onnodig teveel te betalen voor ZW- en WGA-uitkeringen, dit komt helaas geregeld voor.

Iedere werkgever, tenzij eigenrisicodrager, draagt een gedifferentieerde premie Whk af aan de Belastingdienst, die voor middelgrote en grote organisaties (deels) gebaseerd is op de individuele schadelast. In zo’n 35% van de Whk-beschikkingen zitten helaas fouten en zijn uitkeringen niet juist toegerekend. Controleer de Whk-beschikking daarom in elk geval op de vijf meest voorkomende fouten. Corrigeren kan nog met terugwerkende kracht tot kalenderjaar 2018.

Fout 1: Tot 28 dagen na uitdiensttreding

Als een uitkering wordt toegerekend van een medewerker die langer dan 28 dagen uit dienst was op het eerste moment van arbeidsongeschiktheid, is dat onterecht. Een ZW- of WGA-uitkering kan alleen aan jouw organisatie worden toegerekend als eerste arbeidsongeschiktheid dag binnen 28 dagen na het einde van het dienstverband.

Fout 2: BSN onbekend

Een uitkering zonder BSN op de beschikking? Een fusie of overname kan soms de verklaring zijn. Maar ook in dat geval is het goed om te controleren of de uitkering (naar rato) terecht aan jouw organisatie is toegerekend.

Fout 3: Correctie niet (juist) doorgevoerd

ZW- en WGA-uitkeringen kunnen met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd. Deze correcties zie je pas na 2 jaar terug op de beschikking. Correcties die in 2021 hebben plaatsgevonden, worden verwerkt in de Whk-beschikking van 2023. Regelmatig worden deze correcties echter niet of onjuist verwerkt.

Fout 4: Te hoge toerekening

Soms is de toerekening van de uitkering juist, maar de hoogte van de uitkering niet. Bijvoorbeeld als er onterecht een gedeelte van de LAU-uitkering wordt toegerekend.

Fout 5: Ziektewet als vangnet

Als sprake is van een vangnetsituatie mag de ZW- en WGA-uitkering van een medewerker niet worden toegerekend aan de werkgever. Dit geldt voor medewerkers die ziek werden door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie. Maar ook voor zieke medewerkers die een no-riskpolis hebben of voormalig medewerkers die onder de compensatieregeling vallen.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent de Whk

Vond je dit interessant en wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws op het gebied van de Whk? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief via het formulier onderaan deze pagina. Heb je nog vragen over dit artikel? Neem dan vrijblijvend contact op met ons via info@oaz.nl of 088 5600 700.