De definitieve beschikking Wtl 2021

Het is weer dat moment van het jaar. In de komende weken zal de Belastingdienst de definitieve beschikking Wtl (Wet tegemoetkoming loondomein) versturen naar alle organisaties die hiervoor in aanmerking komen. De uitbetaling volgt zo spoedig mogelijk hierna.

Over de beschikking Wtl 2021

De Wtl heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen, of te houden. In de Wtl staan drie tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers: het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV).

De berekeningen op de beschikking hebben betrekking op de tegemoetkomingen in de loonkosten over 2021. Ze zijn gebaseerd op de loonaangiften, inclusief eventuele aanvullende correcties over 2021, die tot en met 1 mei 2022 zijn gedaan. Heb je de definitieve beschikking ontvangen en pakt OAZ dit voor jou op? Stuur de beschikking dan direct door ter controle aan onze adviseurs en specialisten.

Alle organisaties die recht hebben op de tegemoetkomingen in de loonkosten over het jaar 2021 hebben in het voorjaar van 2022 voorlopige berekeningen ontvangen van het UWV. Waren de voorlopige berekeningen niet juist of niet volledig? Dan was het tot en met 1 mei 2022 mogelijk om aanvullende correcties in de loonaangiften toe te passen, om alsnog aanspraak te maken op de juiste en volledige tegemoetkomingen. OAZ heeft hard gewerkt om samen met onze klanten de voorlopige berekeningen te controleren en om hen te adviseren over het corrigeren van de loonaangiftes.

Hoe definitief is definitief?

Ook de definitieve beschikking kan onvolledig zijn. Het is daarom van belang om ook de definitieve beschikking te controleren. Indien de definitieve beschikking inderdaad niet volledig is, kan een bezwaar ingediend worden. Wij ondersteunen jouw organisatie met de controle van de definitieve beschikking zodat je zo optimaal mogelijk gebruik kunt maken van de Wtl.

Let op: tot vijf jaar na afgifte van de definitieve beschikking kan een nacontrole plaatsvinden. Het is dus van belang om dit ook met terugwerkende kracht goed te registreren, in verband met risico op een boete. Dit kan niet altijd in het salarissysteem gedaan worden, maar moet bijvoorbeeld door middel van een vrijwillige verbetering bij de Belastingdienst. Ook bij dit proces kunnen we jouw organisatie ondersteunen.

Meer informatie?

Heb je vragen over de Wtl of over de definitieve beschikking? Neem dan contact op met onze specialist Anita Portegies. Stuur een mail naar info@oaz.nl of bel 088 5600 700.