De gedifferentieerde premie Whk 2023

Per 1 januari 2023 veranderen een aantal zaken rondom de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (hierna: Whk). Naast dat de premies voor de Ziektewet en WGA vanaf het nieuwe jaar worden aangepast, veranderen ook de loonsomgrenzen. Graag zetten we een en ander voor je op een rij.

De Whk 2023 in het kort

Wanneer je geen eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet (ZW) en/of de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), ontvang je jaarlijks de beschikking gedifferentieerde premie Whk van de Belastingdienst. Deze beschikking is gebaseerd op de uitkeringen van (ex-)medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan en/of op medewerkers die in de WGA terecht zijn gekomen.

De premie bestaat uit twee componenten; de gedifferentieerde premie ZW en de gedifferentieerde premie WGA. Om de hoogte van de premie te berekenen wordt de totale loonsom per loonheffingennummer van een organisatie bekeken, dit geeft aan of je organisatie in onder klein, middelgroot of groot valt. Ook worden de uitbetaalde uitkeringen en / of de sectorpremie meegenomen.

Gewijzigde loonsomgrenzen Whk 2023

Voor komend jaar worden de loonsomgrenzen verhoogd. De verhoging van de loonsomgrenzen leidt ertoe dat de samenstelling van de groepen kleine werkgever, middelgrote en werkgever enigszins verschuiven. De loonsomgrens bepaalt of in de premievaststelling voor jouw organisatie een sectorpremie, een individuele werkgeverspremie of een combinatie hiervan is opgenomen.

In bedragen ziet het er voor 2023 als volgt uit:

Gemiddelde loonsom       €36.200,-

Kleine werkgevers              < €905.000,-

Middelgrote werkgevers   >€905.000,- en <3.620.000,-

Grote werkgevers              >€3.620.000,-

Gewijzigde premiepercentages WGA en Ziektewet

Voor zowel de Ziektewet als de WGA zijn de premiepercentages voor 2023 gewijzigd. Het gemiddelde ZW-percentage bedraagt 0,66%, dit is een kleine daling ten opzichte van 2022.

Voor de WGA bedraagt het premiepercentage 0,87%, dit is een kleine stijging ten opzichte van 2022. In de jaren 2014 tot en met 2017 zijn veel werkgevers vanuit het eigenrisicodragerschap overgestapt naar het UWV. Door deze ‘terugkeerders’ wordt twaalf jaar later het structurele niveau bereikt en is de verwachting dat de WGA-premielasten de komende jaren blijven stijgen.

Zoek je ondersteuning?

Ben je op zoek naar ondersteuning bij de controle van jouw Whk-beschikking voor 2023? OAZ kan je hierbij helpen. Neem contact op via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700. Na een inventarisatie kunnen wij je volledig ondersteunen bij de controle van de Werkhervattingskas.