De nieuwe regeling coronabanen uitgelegd in 5 vragen

Vorig jaar kwamen er al initiatieven aan de orde zoals de Covid-19 categorie van het SectorplanPlus, de aanvulling van het Praktijkleren-budget, en ‘Extra handen voor de zorg’. Deze extra maatregelen bieden organisaties financiële steun om opleidingsplaatsen te kunnen aanbieden in deze tijden. Juist in cruciale sectoren zoals de zorg, waar het personeelstekort toeneemt, is deze impuls van groot belang. In december 2020 is de Kamer al geïnformeerd over de wens voor verdere ondersteuning van de zorgsector. Inmiddels is er een nieuwe regeling in het leven geroepen: (tijdelijke) coronabanen.

Onze HR-specialisten Thomas en Iris sloten aan bij het webinar van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de regeling. In dit artikel lees je alles over de regeling coronabanen.

Wat houdt de regeling coronabanen in?

Met de nieuwe regeling coronabanen krijgen werkgevers in cruciale sectoren de ruimte om ondersteunend personeel aan te nemen om de hoge werkdruk en piekbelasting te ondervangen. Om het nijpende personeelstekort op te vangen is een snelle opstart van de regeling van belang. Het kabinet heeft voor de regeling 80 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarmee naar verwachting ongeveer 5.000 fulltime fte aan tijdelijke banen worden gecreëerd. De regeling loopt van 1 januari tot 1 juli 2021.

Wie kan een aanvraag indienen?

Zorgorganisaties die in aanmerking voor de subsidie Stagefonds Zorg kunnen aanspraak maken op de regeling coronabanen. Heb je dit jaar al nieuwe medewerkers aangenomen in de geselecteerde functiegroepen? Dan kan je met terugwerkende kracht subsidie aanvragen.

Van 1 maart tot 31 maart is het mogelijk een aanvraag voor de nieuwe regeling in te dienen. Het totaal beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld over alle aanvragers. Via Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) stelt het ministerie van VWS een subsidieportaal open waar de aanvraag ingediend kan worden.

Bij een aantal beschikbare opleidingssubsidies is het niet mogelijk om te stapelen wanneer medewerkers voor meerdere regelingen in aanmerking komen. Het is nog niet bekend of de regeling coronabanen in samenwerking met andere opleidingssubsidies als Praktijkleren en Stagefonds Zorg of de NZa-beleidsregel aangevraagd mag worden. Het ministerie van VWS geeft hier in februari 2021 meer duidelijkheid over.

Welke functies vallen binnen de regeling?

De regeling coronabanen is bedoeld om het huidige zorgpersoneel te ondersteunen. De volgende functienamen komen in aanmerking voor de regeling:

 • Coronabaan – Gastvrouw;
 • Coronabaan – Zorgassistent of een zorgbuddy;
 • Coronabaan – ADL-ondersteuner;
 • Coronabaan – Welzijnsassistent;
 • Coronabaan – Ondersteunend zorgmedewerker;
 • Coronabaan – Ondersteuner in veiligheid.

Binnen de regeling wordt weer onderscheid gemaakt tussen algemene coronabaan en coronabaan met een opleiding.

Algemene coronabaan: mensen die tijdelijk in dienst worden genomen ter ondersteuning van vaste medewerkers.

Coronabaan met opleiding: het gaat hier om een dienstverband waaraan een opleiding gekoppeld is, bijvoorbeeld een BBL-traject. Het aanmelden voor een opleiding is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Een optie is om de werknemers via de Nationale Zorgklas in een aantal maanden BBL-deelcertificaten te laten behalen. Dit is vanaf medio januari mogelijk en gaat om de leereenheden Individuele Basiszorg (mbo-niveau 2) of Individuele Zorg (mbo-niveau 3).

Wat zijn de voorwaarden van de regeling coronabanen?

De belangrijkste voorwaarden die nu bekend gemaakt zijn:

 • De compensatie richting de cruciale sectoren bedraagt 120% van het wettelijk minimumloon per fulltime fte en het uitbetaalde loon ligt ook op dit niveau;
 • De functies zijn tijdelijk en lopen uiterlijk zes maanden tot 1 juli 2021;
 • Bij deelname scholing niveau 3 geldt de regeling tot 1 september 2021;
 • De regeling is voor functies die zijn opengesteld vanaf 1 januari;
 • In de arbeidsovereenkomst dient ‘coronabaan’ als onderdeel van de functietitel te worden opgenomen;
 • Het gaat om de instroom van nieuwe medewerkers vanaf 1 januari.

Welke soort administratie komt er kijken bij de regeling?

Volgens het ministerie van VWS lijkt de verantwoording op die van de zorgbonus. Er is gesproken over verschillende type verantwoording bij verschillende subsidiestaffels:

 • Tot 25.000 euro subsidie: vaststelling zonder documenten. Controle gaat via steekproeven, aangekondigd voor najaar 2021;
 • 25.000 euro – 125.000 euro: verklaring over werkelijke kosten. Aanvraag tot vaststelling met een formulier;
 • Vanaf 125.000 euro: verantwoording achteraf via een formulier (gepubliceerd door ministerie van VWS), verklaring en verslag van feitelijke bevindingen door een accountant.

Het is nog onbekend welke stukken per coronabaan moeten worden aangeleverd. Het zal in ieder geval gaan over dienstverbanden. Branchevereniging Actiz publiceert binnenkort een standaardformat van de arbeidsovereenkomsten voor coronabanen, welke ze aanraden te gebruiken bij het afsluiten van een coronabaan.

Heb je vragen na het lezen van dit bericht? Neem dan contact op met Iris Bouwhuis via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.