De no-riskpolis: een onderbelichte regeling

Heb jij mensen in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt? Dan zou het goed kunnen dat je zonder dat je het weet financiële tegemoetkomingen misloopt. Een van die tegemoetkomingen is de no-riskpolis. Als jouw werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt ziek wordt, kun je daar via de no-riskpolis looncompensatie voor krijgen.

OAZ ervaart dat deze regeling nog onvoldoende bekend is, zowel onder de mensen die er voor in aanmerking komen, als bij de organisaties die er beroep op kunnen doen. Dit komt onder andere doordat de doelgroep binnen organisaties vaak niet goed in beeld is. Dit is zonde want hierdoor lopen veel werkgevers zonder het te weten geld mis. Bovendien kan grotere bekendheid van het bestaan van deze regeling er voor zorgen dat werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt aantrekkelijker worden om aan te nemen.

Voor zowel werkgevers als werknemers is het dus van belang om meer over de no-riskpolis te weten. We zetten de regeling in dit artikel graag in de spotlights, en geven een aantal handige tips voor het gebruiken van dit vangnet.

Signaleren van no-risk

De no-riskpolis is een regeling die loondoorbetaling compenseert bij ziekte van je medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt. Hij is in het leven geroepen om de werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking te bevorderen door de risico’s voor werkgevers te minimaliseren.

Als werkgever kun je alleen beroep doen op de no-risk voor een medewerker als je weet dat hij of zij er voor in aanmerking komt. Dit klinkt logisch, maar het blijkt nog steeds een uitdaging. Medewerkers melden niet altijd bij de werkgever dat ze binnen de doelgroep vallen, of zijn er soms zelf niet eens van op de hoogte. Het is daarom belangrijk om na de start van het dienstverband met je medewerker in gesprek te gaan om te achterhalen of hij of zij binnen de regeling valt.

Nu een groot deel van Nederland thuis werkt is het signaleren en registreren van ziekteverzuim wat ingewikkelder dan normaal. OAZ herkent een aantal terugkerende situaties waarbij de combinatie van de no-riskpolis en corona voor onduidelijkheid zorgt. De twee meest voorkomende situaties lichtten we je toe in ons artikel over no-risk tijdens corona.

Valkuilen in de digitale registratie

Een ziekmelding moet binnen zes weken na aanvang van de ziekte worden doorgegeven aan het UWV. Gebeurt dit op een later moment dan kan het UWV een boete van maximaal €455 opleggen. Omdat we veel organisaties ondersteunen bij hun verzuimadministratie zien we een aantal fouten vaak terugkomen. De meeste problemen ontstaan bij de digitale registratie van ziekmeldingen.

Bij het digitaal registreren van verzuim is het belangrijk om de nauwkeurigheid van de registraties in de gaten te houden. Dit omdat er meerdere systemen voor kunnen worden gebruikt en in die systemen toch fouten kunnen optreden. Zo kan een ziekmelding bijvoorbeeld per abuis niet worden doorgegeven.

Signaleer je binnen zes weken een missende ziekmelding, dan kun je nog schakelen en de registratie correct doorvoeren. Als je dit pas later opmerkt wordt het echter ingewikkelder. Want, is het dan kostentechnisch nog interessant om de ziekmelding met terugwerkende kracht te registreren?

Ziekmelden met terugwerkende kracht

Je kunt ziekmeldingen met terugwerkende kracht doen tot wel een jaar terug en in sommige gevallen loont dit ook zeker. Het probleem hiermee is dat het een zeer omvangrijke administratieve taak is die voor de meeste organisaties veel te tijdrovend is naast de normale werkzaamheden. Hierdoor valt het vaak tussen wal en schip, of wordt het vergeten.

Wij hebben veel ervaring met dit soort meldingen en houden goed de vinger aan de pols bij het UWV. Hierdoor hebben wij in een flink aantal gevallen kunnen voorkomen dat de boete voor te laat registreren door het UWV werd opgelegd. Bij ziekte van een medewerker met no-risk kan een melding met terugwerkende kracht dan al snel duizenden euro’s verschil in schadelasten maken.

Drie tips voor no-risk

Kortom, het is van belang om no-risk voor medewerkers tijdig te registreren en de doelgroep binnen jouw organisatie goed op de radar te houden. Zo krijgt jouw organisatie de financiële tegemoetkomingen waar ze recht op heeft. Bovendien zorgt meer bekendheid van de regeling voor meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bekijk dus eens de volgende tips voor jouw organisatie!

Tip 1: Ga met nieuwe medewerkers in gesprek om te achterhalen of zij in aanmerking komen voor no-risk.

Tip 2: Houd overzicht door ziekmeldingen tijdig te registreren.

Tip 3: Schakel snel als je een fout signaleert in de digitale registratie.

OAZ kan je hierbij helpen. We ondersteunen je in het volledige proces van signalering, registratie en uitbetaling door het UWV. Zo houd je controle op verzuim en heb je no-risk goed in beeld.

Vragen?

Wil jij beter zicht op het no-risk verzuim binnen jouw organisatie, of heb je vragen over hoe je deze regeling beter kunt benutten? Neem dan contact op met Elena Maranus via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.