De no-riskpolis verlengen

Wanneer je medewerkers in dienst hebt met een arbeidsbeperking of uit de doelgroep banenafspraak, dan kan je als werkgever aanspraak maken op de no-riskpolis. Deze looncompensatie kan enkel aangevraagd worden als je weet dat de betreffende medewerker hiervoor in aanmerking komt, dit blijkt in de praktijk een flinke uitdaging.

Wanneer geldt de no-riskpolis?

De no-riskpolis geldt voor medewerkers die voor een deel arbeidsongeschikt zijn, een kwetsbare positie hebben op de arbeidsmarkt of onder de banenafspraak vallen en vermeld staan in het doelgroepregister.  Het UWV draagt in dit geval de loonkosten wanneer de medewerker ziek wordt. De no-riskpolis geldt voor medewerkers met een arbeidsongeschiktheidsstatus voor maximaal vijf jaar,  in uitzonderlijke gevallen kan deze no-risk verlengd worden. Voor de overige geldt de no-riskpolis tot het einde van het dienstverband.

No-risk met 5 jaar verlengen

Wanneer de medewerker al een ernstige ziekte had bij het begin van het dienstverband of bij het begin van de WIA uitkering terwijl het dienstverband nog doorliep, kan de no-riskpolis verlengd worden met nog eens vijf jaar. Het gaat hier om zeer ernstige gevallen waarbij de arts van het UWV aangeeft binnen enkele jaren langdurige uitval te verwachten. Blijkt een medewerker in het laatste jaar dat de medewerker onder de no-riskpolis valt veelvuldig ziek te zijn geweest is het aan te raden om een verlenging van de no-riskpolis aan te vragen. Wanneer de verlenging wordt toegewezen geldt deze weer voor vijf jaar.

Hoe vraag je de no-risk verlenging aan?

De verlenging van de no-riskpolis dient aangevraagd te worden door de medewerker zelf middels een aanvraagformulier. Het is bijzonder belangrijk dat de werkgever op tijd deze verlenging aankaart. Het moet besproken worden met de medewerker en hij/zij moet de verlenging aanvragen, hier gaat tijd in zitten.

De verlenging dient maximaal een half jaar voor het einde van de no-riskperiode aangevraagd te worden. De verlenging van de no-risk periode geldt alleen voor de groep medewerkers met een arbeidsongeschiktheidsstatus.

Hulp bij de no-risk

Maak jij al gebruik van de no-riskpolis? OAZ kan eenvoudig voor je in beeld brengen of je geen tegemoetkoming in de loondoorbetaling bij ziekte misloopt door de No-Riskcheck te laten uitvoeren. Heb je vragen over het verlengen van de no-risk of heb je interesse in de No-Riskcheck? Neem dan contact op met onze No-risk specialist Elena Maranus via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.