De normbedragen Stagefonds 2014-2015 zijn bekend!

Uiterlijk 1 oktober 2015 moesten alle aanvraagformulieren Stagefonds 2014-2015 ingediend zijn bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Inmiddels zijn alle aanvragen verwerkt. Op basis van deze informatie is € 110 miljoen verdeeld onder de aanvragen in de verschillende categorieën en zijn de normbedragen stagefonds 2015 vastgesteld. Afhankelijk van het type opleiding en de gerealiseerde plaatsen kan het normbedrag dus verschillen.

Categorieën en verdeling totaalbudget normbedragen Stagefonds 2015

Het ministerie hanteert per doelgroep (A t/m D) een categorie. Voor elke categorie is een percentage van het totaalbudget beschikbaar gesteld. Het bedrag per fte is uiteindelijk vastgesteld op basis van het aantal gerealiseerde plaatsen. Onderstaande tabel geeft de vastgestelde normbedragen van VWS aan.

Categorie Beschikbare subsidie Gerealiseerde plaatsen Normbedrag
A.   MBO-BOL en HBO vt/dt € 44 mln. 26.080,67 € 1.687,07
B.   MBO-BBL excl. niv 3.HBO-duaal exc. HBO-V duaal € 36,3 mln. 9.334,95 € 1.710,11
C.   MBO-BBL niv. 3 € 28,6 mln. 10.757,59 € 4.368,70
D.   HBO-V duaal € 1,1mln. 1.134,20 € 2.679,95

 

Alle instellingen die een aanvraagformulier hebben ingediend ontvangen binnenkort de subsidievaststelling met daarin het besluit van het ministerie van VWS. Het subsidiebedrag zal uiterlijk 31 december 2015 worden overgemaakt op de rekening van de zorginstellingen.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over de vaststelling of wilt u meer weten over de subsidieregeling Stagefonds?
Wij helpen u graag! Neem contact op met Thomas Pillen via 088 5600 700 of mail naar info@oaz.nl.