De premiekortingen inclusief wetswijzigingen van 2015

In 2015 worden de voorwaarden voor het toepassen van diverse premiekortingen gewijzigd.

Graag zetten wij de premiekortingen en de betreffende wetswijzigingen nog eens voor u op een rij.

Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer
Als u een medewerker in dienst neemt of in dienst heeft met een bepaalde arbeidshandicap, dan kunt u mogelijk de premiekorting arbeidsgehandicapten toepassen. De hoogte van de premiekorting bedraagt maximaal € 7.000,- per jaar en is voor maximaal 3 jaar toepasbaar.

Premiekorting oudere werknemer
De premiekorting oudere werknemer is een korting voor een werkgever die een uitkeringsgerechtigde oudere werknemer in dienst neemt. De minimale leeftijd voor toepassing van de premiekorting oudere werknemer is verhoogd van 50 naar 56 jaar. Verder moet een doelgroepverklaring aanwezig zijn voordat de toepassing van deze premiekorting doorgevoerd mag worden. Deze premie kan voor maximaal 3 jaar worden toegepast en bedraagt maximaal € 7.000,- per jaar.

Premiekorting jongere werknemer
Heeft u een jongere werknemer (van 18 tot en met 26 jaar) aangenomen of neemt u die nog aan? U kunt dan in aanmerking komen voor een premiekorting als deze werknemer een WW- of bijstandsuitkering heeft. Komt de medewerker vanaf 1 juli in dienst dan is een dienstverband van 24 uur per week voor minimaal 6 maanden voldoende voor toepassing. Verder moet  een doelgroepverklaring aanwezig zijn voordat u deze premiekorting mag toepassen. De premiekorting jongere werknemer kan voor maximaal 2 jaar worden toegepast en bedraagt maximaal € 3.500,- per jaar.

Einde van de premievrijstelling oudere werknemer
De premievrijstelling voor oudere werknemers is in 2009 afgeschaft, hiervoor is in de Premiekorting oudere werknemer in de plaats gekomen. Tot uiterlijk 1 juli 2015 hoeft u als werkgever voor de oudere werknemers die nog onder de overgangsregeling vallen geen basispremie WAO/IVA/WGA af te dragen. Het is onze ervaring dat deze premievrijstelling (veelal door overgang naar andere systemen) onvoldoende is toegepast.

Benieuwd geworden wat de wetswijzigingen voor u kunnen betekenen? Of wilt u meer informatie over de premiekortingen? Neem dan contact op met Milou van  Belzen, telefoonnummer 088-5600700