De regeling Praktijkleren wordt aangepast

Met ingang van volgend schooljaar 2017/2018 wordt de regeling Praktijkleren aangepast. De doelgroep voor de regeling wordt uitgebreid met leerlingen van het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs), pro (praktijkonderwijs) en entree opleidingen in het VMBO. Reden om uit te breiden is dat de begeleiding op de stageplek vergelijkbaar is met de begeleiding van een VMBO leerling in het leerwerk-traject die al onder de regeling valt.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?

Aan de leerlingen van pro, vso en entree in het vmbo worden dezelfde voorwaarden gesteld als aan de leerlingen van het leerwerktraject in het vmbo, namelijk:

  • Het gaat om het buitenschoolse praktijkgedeelte in het laatste leerjaar voor vso en pro en voor entree in het vmbo om het derde en vierde leerjaar;
  • Het buitenschoolse praktijkgedeelte omvat tenminste 640 klokuren per schooljaar;
  • Elke schoolweek in het laatste leerjaar omvat tenminste binnenschools onderricht;
  • Om voor het maximale subsidiebedrag (€2700) in aanmerking te komen, moet gedurende minimaal 40 weken begeleiding zijn verzorgd tijdens het schooljaar;
  • Het leerbedrijf moet erkend zijn (zo niet, dan dient men erkenning aan te vragen bij SBB).

We gaan graag met jou in gesprek wat deze wijziging voor jouw organisatie gaat betekenen.

Meer weten?

Neem contact op met Thomas Pillen of een van onze andere HR specialisten via info@oaz.nl

Of bel direct naar 088-5600700