De toekomst van het leren: onderzoek naar de (positieve) veranderingen van de afgelopen tijd

Vanaf het moment dat Covid-19 zijn intrede deed in het land veranderde er van de ene op andere dag veel. Ook op de gebieden van HR en Learning & Development (L&D), waar besluiten en processen zijn vertraagd of juist werden versneld. HR-professionals moesten plots zeer snel handelen om alternatieve oplossingen voor het opleiden en trainen van medewerkers in gang te zetten.

OAZ en HRcommunity signaleerden deze veranderingen en hebben dat aangegrepen om een onderzoek uit te voeren naar de impact van de recente ontwikkelingen op het opleiden en leren binnen organisaties. Via een online HR-barometer kregen de HR-professionals die meededen aan het onderzoek een zestal vragen voorgelegd. In de antwoorden op deze vragen is te zien dat de versnelde veranderingen van de afgelopen tijd een grote impact hebben gehad op de gang van zaken binnen organisaties. In dit artikel gaan we in op drie van de gestelde vragen:

  1. Wat was de koers op het gebied van leren en ontwikkelen vóór de intrede van Covid-19?
  2. Hebben jullie door Covid-19 (al dan niet tijdelijk) van de eerder gezette koers moeten wijken?
  3. Hebben jullie de langetermijnkoers op basis van de ervaringen uit de afgelopen periode aangepast?

De uitdagingen en best practices die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen zijn breed inzetbaar en delen we hierbij graag met jou.

Afwijken van de gezette koers

Het verkennen van het online aanbieden van opleidingen en trainingen is bij veel organisaties al langer bezig. Uit de resultaten van ons onderzoek vinden we een gedeelde visie op dit onderwerp terug, namelijk het willen realiseren van een professionele identiteit en een gezond organisatieklimaat met ruimte voor innovatie en ontwikkeling.

“Koers richting leven lang ontwikkelen, waarbij professionele identiteit, onderzoeksmatig handelen, motivatie, soft skills en ICT-geletterdheid en gezondheid centraal staan.” – William de Kaste (Director/Teamleader bachelor Learning and Development in organisations, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).

Door de versnelde ontwikkeling van een online leeromgeving is de focus op de toepassing van blended learning of opleidingen en trainingen als volledige maatwerktrajecten groter geworden.

“Een mix van online en offline, het zelf ontwerpen en begeleiden, inkopen en blended, standaard aanbod en maatwerk. Heel divers!” – Liselotte Bout (Head of Learning and Development, Arcadis).

Een kleine meerderheid, zo’n 58%, van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat de koers op het gebied van leren en ontwikkelen is veranderd, al dan niet tijdelijk. Fysieke bijeenkomsten zijn in veelal geannuleerd, en waar mogelijk werd een digitaal alternatief aangeboden.

Knelpunten

Ondanks de flexibiliteit van de online mogelijkheden worden er ook een aantal knelpunten gesignaleerd:

Duurzame leertrajecten

Door de onzekerheid rondom Covid-19 hebben veel organisaties investeringen (tijdelijk) stopgezet. Ondanks dat er veel noodzakelijke en korte termijn trainingen toch digitaal zijn doorgegaan, is op de investeringen in leertrajecten op lange termijn een rem gezet. De duurzaamheid van leertrajecten komt hiermee in de knel.

“Er is focus op doorgang van wettelijk verplichte trainingen gelegd die betrekking hebben op bevoegd en bekwaam uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Dit was gericht op snelle inzetbaarheid om tekorten op te vangen, daardoor ook minder op duurzaam leren. Hier is op urgentie ingestapt, maar wel met de uitgangspunten van de eerder gezette visie en koers.” – Chantal Giezen (HRD adviseur, Reinaerde).

Sociale aspecten zoals het gemis in persoonlijke contact

Over het algemeen is men positief verrast door de snelle organisatie van leren op afstand en de flexibiliteit die dit met zich meebrengt, maar er is een gemis van sociaal contact. Dit uit zich onder andere in een lagere focus van medewerkers en het naar beneden bijstellen van leerdoelen. Waar persoonlijk contact mogelijk is, wordt dit dan ook met beide handen aangegrepen.

“Per saldo zijn de medewerkers minder tevreden over digitaal leren. Daarnaast hebben we de (leer)doelen toch neerwaarts moeten bijstellen. Mensen nemen minder op, de leerfocus is lager.” – Teo Kuijpers (Beleidsmedewerker HR, De Nederlandsche Bank).

Uit de resultaten komt één onderdeel duidelijk naar voren: er is meer draagvlak ontstaan voor een gemixte vorm van opleiden en ontwikkelen. Covid-19 heeft ook de urgentie vergroot om het leren en ontwikkelen in de organisatie steviger te positioneren en organiseren.

Een gewijzigde koers op lange termijn

Met overwegend meer aandacht voor digitale activiteiten zien we dus veel veranderingen in de manier van leren, maar ook in het aanbod van verschillende leertrajecten. Voor velen is het niet voor te stellen dat we ooit nog volledig teruggaan naar de traditionele leertrajecten van ‘vroeger’. Worden hybride vormen van leren de nieuwe norm? Er heerst nog onzekerheid over hoe een nieuwe vormgeving van het leren er uit zal komen te zien en wat er voor nodig zal zijn om dit scherp te stellen.

“Dat de praktijk uitwijst dat er meer online kan dan wij denken, zonder dat dit ten koste gaat van het contact en dat experimenteren door gewoon te doen en het leren veel oplevert.” – Karolien Polman (Adviseur Ontwikkeling en Inzetbaarheid, Gemeente Veenendaal).

Voor veel organisaties blijft de ontwikkeling van een professionele identiteit, specialisering en opleiden op maat op lange termijn een focuspunt. Naar verwachting zal de uitvoering hiervan door de technologische ontwikkelingen en ervaringen die in het afgelopen jaar zijn opgedaan op een andere manier worden vormgegeven.

“De langetermijnstrategie is hetzelfde gebleven, al is de tijdslijn wel aangepast aangezien bleek dat het formele klassikale leren grotendeels achter ons gelaten kan worden.” – Bram Tiller (Learning Manager, Omron Industrial Automation Europe).

Vervolg: paneldiscussie over de toekomst van het leren

De resultaten van het onderzoek hebben ons verder doen nadenken over hoe de toekomst van het leren er uit zal gaan zien. Want wat zijn de uitdagingen en best practices, en hoe kunnen we hier het beste mee omgaan?

In het kader van deze vraagstukken organiseerde OAZ in samenwerking met HRcommunity op donderdag 3 december een online paneldiscussie. Hier sloten vier experts en ervaringsdeskundigen aan. Tijdens dit online event was er ook de mogelijkheid om jouw vragen te stellen aan de experts via de live chat. Heb je de online paneldiscussie gemist? Houd dan onze nieuwspagina in de gaten, want binnenkort zullen we de uitdagingen en best practices die tijdens de paneldiscussie aan bod zijn gekomen met jou delen.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.