De toekomst van het TAZ-programma

De recent gesloten zorgakkoorden zullen de basis vormen voor onze gezondheidszorg die goed, toegankelijk en betaalbaar is en blijft. Het TAZ-programma is hierin een belangrijke speler en stimuleert de samenwerking tussen organisaties in de regio. De Prinsjesdag stukken kondigen aan dat hiervoor in 2024 een passend instrumentarium zal worden ingericht. Ook zijn er twee nieuwe regelingen gepresenteerd, waardoor een overgangsregeling voor de KiPZ.

Toekomstbestendige plannen voor de zorg

In 2022 werd het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (TAZ) gepresenteerd door het ministerie van VWS. Hiermee wil het ministerie van VWS de uitdagingen die er liggen aanpakken en richten zich daarom op deze drie pijlers:

  1. Innovatieve werkvormen – het anders organiseren van het zorgproces met behulp van sociale en technologische arbeidsbesparende innovaties
  2. Behoud van medewerkers – door goed werkgeverschap en het vergroten van het werkplezier
  3. Leren en ontwikkelen – door blijvende aandacht voor (nieuwe) ontwikkelingen mee kunnen groeien met het anders werken in de zorg

Passend instrumentarium TAZ

In 2024 wordt voor het TAZ-programma een passend instrumentarium ingericht. Vanaf volgend jaar vallen daaronder in ieder geval de subsidieregeling SectorplanPlus-TAZ 2023-2024, TAZ-MSZ en de nieuwe TAZ-Innovatieregeling, waarin wordt ingezet op digitale en hybride zorg.

SectorplanPlus-TAZ 2023-2024

Voor de zomer van 2023 is de (overgangs)regeling SectorplanPlus-TAZ reeds bekend gemaakt. De reeds ingediende subsidieaanvragen worden deze maand definitief gemaakt. Voor deze regeling is 100 miljoen euro vrijgemaakt. Door samenwerkingen rondom opleiden te stimuleren wordt een stap gezet richting de inhoud van het nieuwe TAZ-instrumentarium.

Overgangsjaar KiPZ met TAZ-MSZ

Ziekenhuizen en branchevereniging NVZ pleiten al langer voor een verlenging van de na 2023 aflopende Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ) regeling. Ook geven zij aan de regeling graag te houden zoals hij is, als reactie op het bericht om de gelden van de KiPZ en andere subsidieregelingen samen te voegen in het TAZ-programma.

Met TAZ-MSZ is het ministerie van VWS voornemens om vanaf 1 januari 2024 in een overgangsjaar te voorzien, hiervoor wordt 227,5 miljoen euro uitgetrokken. Het doel van TAZ-MSZ is om algemene ziekenhuizen, UMC’s en zelfstandige klinieken te stimuleren om strategischer te investeren in het opleiden van personeel en samenwerking tussen organisaties te bevorderen.

TAZ-innovatieregeling

In het programma TAZ en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) is de inzet van digitale en hybride zorg een belangrijke pijler. Volgens de plannen zal het leiden tot arbeidsbesparing, het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten en het ontlasten van mantelzorgers. Het ministerie van VWS heeft besloten aan deze plannen uitwerking te geven door het opstellen van de TAZ-innovatieregeling en deze per 2024 beschikbaar te stellen.

Op de hoogte blijven?

Voor de regeling SectorplanPlus-TAZ zijn de kaders al zo goed al uitgestippeld, voor de andere twee is daarover nog veel onduidelijk en kunnen wij voor jou nog geen concreet beeld schetsen. Wel houden onze specialisten het nieuws rondom deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Wil jij niets missen en direct een bericht ontvangen van nieuwe ontwikkelingen voor deze regelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.