De voorlopige berekening Wtl 2022

Daar is hij weer! Ieder jaar ontvangen werkgevers tussen 1 en 15 maart een brief van het UWV met daarin de voorlopige berekening Wtl voor het afgelopen jaar. Tijd om te controleren of de loonaangiften 2022 van jouw organisatie correct en volledig zijn ingediend. Wij vertellen je waar je dit jaar op moet letten.

Voor bepaalde medewerkers heb je als werkgever recht op loonkostenvoordelen. Dit is geregeld in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Op basis van de loonaangiften van een organisatie stelt het UVW de hoogte van de tegemoetkomingen vast. Het gaat om de volgende drie voordelen:

 • loonkostenvoordeel (LKV),
 • lage inkomens voordeel (LIV) en
 • jeugd lage-inkomensvoordeel (Jeugd-LIV).

Controleer en corrigeer voor 1 mei 2023

Uiterlijk 31 juli 2023 wordt de definitieve beschikking afgegeven. Correcties die je vóór 1 mei 2023 nog doorvoert in de loonaangiften, neemt het UWV mee in de definitieve beschikking. Controleer de voorlopige berekening dus goed. Onvolledige of niet correcte loonaangiften kunnen ervoor zorgen dat jouw organisatie niet alle beschikbare voordelen ontvangt waar recht op is. Daarnaast kunnen eventuele fouten leiden tot een boete.

Voorlopige berekening Wtl 2022, waar bestaat deze uit?

Per voordeel gelden een aantal voorwaarden. Zorg ervoor dat de medewerkers die onder deze voordelen vallen, als zodanig geregistreerd staan in het salarissysteem.

LKV

Middels het LKV wordt gestimuleerd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Het gaat om:

 • oudere medewerkers met een uitkeringsverleden;
 • arbeidsgehandicapte medewerkers;
 • medewerkers met een banenafspraak of scholingsbelemmering;
 • herplaatste arbeidsgehandicapte medewerkers.

Om van LKV gebruik te maken, dien je een doelgroepverklaring te hebben van de betreffende medewerker.

LIV

Het LIV is een tegemoetkoming aan werkgevers voor medewerkers met een laag loon, vaak laagopgeleid. Het moet werkgevers stimuleren substantiële banen aan te bieden voor deze groep en deze medewerkers vervolgens te behouden. Je hebt recht op LIV als de medewerker voldoet aan de volgende vier voorwaarden:

 • De medewerker is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen;
 • De medewerker heeft in 2022 een gemiddeld uurloon van minimaal € 10,73 en maximaal € 13,43;
 • De medewerker heeft ten minste 1.248 verloonde uren per kalenderjaar;
 • De medewerker heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Let erop dat als een medewerker aan de voorwaarden voor het LKV én LIV voldoet, heb je maar recht op één van de twee tegemoetkomingen.

Daarnaast is er dit jaar iets bijzonders aan de hand met het LIV. Vorig jaar ontving een werkgever nog € 0,49 per verloond uur, voor 2022 is het bedrag met terugwerkende kracht verhoogd naar € 0,78 per uur. Dit is een compensatie van de bijzondere verhoging van het minimumloon per 1 januari 2023. De tegemoetkoming in 2023 bedraagt overigens opnieuw € 0,49 per verloond uur.

Jeugd-LIV

Het jeugd-LIV compenseert de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon voor medewerkers van 18, 19 en 20 jaar. Om in aanmerking te komen voor het jeugd-LIV dient jouw medewerker aan drie voorwaarden te voldoen:

 • De medewerker is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen;
 • De medewerker heeft een gemiddeld uurloon dat valt binnen de bandbreedtes van het jeugd-LIV die horen bij zijn leeftijd;
 • De medewerker heeft op 31 december 2021 een leeftijd van 18, 19 of 20 jaar.

Voorkom boetes en mis geen voordelen

Onze specialisten controleren ieder jaar voor meer dan 150 werkgevers de voorlopige berekeningen Wtl. Het is belangrijk om de controle goed uit te voeren, want eventuele fouten kunnen leiden tot een boete of gemiste voordelen.

Hulp nodig bij de controle? Neem dan contact op met OAZ. Ons team van specialisten staat voor je klaar. Stuur een mail naar info@oaz.nl of bel 088 5600 700.