Wat te doen met de voorlopige berekening Wtl 2022

Begin maart 2023 ontvangen alle werkgevers een brief van het UWV over het jaar 2022. Hierin staan de voorlopige berekeningen van de regelingen die vallen onder de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Deze voorlopige berekening Wtl 2022 is gebaseerd op de aangiften en correcties over 2022 die tot en met 31 januari 2023 worden gedaan. Door het verzenden van de brief geeft het UWV je de gelegenheid om deze voorlopige berekening te controleren.

De berekeningen van het UWV

De  berekeningen die je vindt in de brief van het UWV zijn voorlopig, ze zijn dus nog niet definitief. Het is dan ook van belang dat je de berekeningen zo snel mogelijk controleert op juistheid en volledigheid. Eventuele (aanvullende) correcties over 2022 kun je tot en met 1 mei 2023 doen. De correcties worden dan meegenomen in de definitieve beschikking.

De Wet tegemoetkoming loondomein

De overheid biedt werkgevers financiële voordelen wanneer ze mensen in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is opgenomen in de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl).
Om in aanmerking te komen voor een loonkostenvoordeel dient een (nieuwe) medewerker binnen een van de volgende doelgroepen te vallen:

  • Oudere medewerkers (56+) met een uitkering;
  • Medewerkers met een arbeidsbeperking;
  • Herplaatste arbeidsgehandicapte medewerkers;
  • Medewerkers uit de doelgroep ‘Banenafspraak en Scholingsbelemmerden’

In de Wtl staan drie tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers:

  1. Het loonkostenvoordeel (LKV)
  2. Het lage inkomensvoordeel (LIV)
  3. Het jeugd lage-inkomensvoordeel (Jeugd-LIV)

De Wtl-regelingen

Met het LKV geeft de overheid je financiële voordelen als je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt. Om het LKV te mogen toepassen dien je in bezit te zijn van een doelgroepverklaring van de desbetreffende medewerker.

Heb je medewerkers in dienst met een laag loon en een contract van minimaal 1.248 gewerkte uren per jaar? Dan geeft de overheid financiële voordelen in de vorm van het LIV.  Als een medewerker zowel binnen het LKV als het LIV valt, dan kom je als organisatie in aanmerking voor slechts één van de twee tegemoetkomingen. Samenloop is dus niet mogelijk. Voor het LIV van 2022 is met terugwerkende kracht de tegemoetkoming verhoogd, hier ontvangen werkgevers dus meer dan verwacht.

Het Jeugd-LIV compenseert de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon voor medewerkers van 18, 19 en 20 jaar.

Wat te doen?

Het is belangrijk om de voorlopige berekening Wtl 2022 goed te controleren. Dit leidt tot de definitieve beschikking en hier kan tot vijf jaar na afgifte een nacontrole op volgen. Eventuele fouten in de beschikking kunnen leiden tot een boete, het is dus aan te raden hier erg nauwkeurig in te zijn.

Ben jij op zoek naar hulp bij deze controle? OAZ kan jouw organisatie ondersteunen met de controle van de voorlopige berekeningen, zodat je zo optimaal mogelijk gebruik kan maken van de Wtl. Neem gerust contact op met OAZ, ons team van specialisten staat voor je klaar. Of stuur de voorlopige berekening direct door aan jouw contactpersoon binnen OAZ zodat we samen zo snel mogelijk aan de slag kunnen. Bij eventuele vragen kan je ons natuurlijk ook raadplegen, op 088 5600 700 of per mail via info@oaz.nl.