De voorlopige berekening Wtl 2023

Ieder jaar ontvangen werkgevers tussen 1 en 15 maart een brief van het UWV met daarin de voorlopige berekening Wtl voor het afgelopen jaar. Tijd om te controleren of de loonaangiften 2023 van jouw organisatie correct en volledig zijn ingediend. Onze specialist Bo vertelt je waar je dit jaar op kunt letten.

Loonkostenvoordelen Wet tegemoetkomingen loondomein

Voor bepaalde groepen medewerkers heb je als werkgever recht op loonkostenvoordelen. Dit is geregeld in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Op basis van de loonaangiften van een organisatie stelt het UVW de hoogte van de tegemoetkomingen vast.

Het gaat om de volgende drie voordelen:

 • loonkostenvoordeel (LKV),
 • lage inkomens voordeel (LIV) en
 • jeugd lage-inkomensvoordeel (Jeugd-LIV).

Controleer en corrigeer voor 1 mei 2024

Uiterlijk 31 juli 2024 wordt de definitieve beschikking afgegeven. Correcties die je vóór 1 mei 2024 nog doorvoert in de loonaangiften, neemt het UWV mee in de definitieve beschikking. Controleer de voorlopige berekening dus goed. Onvolledige of niet correcte loonaangiften kunnen ervoor zorgen dat jouw organisatie niet alle beschikbare voordelen ontvangt waar recht op is. Daarnaast kunnen eventuele fouten leiden tot een boete.

Voorlopige berekening Wtl 2023, waar bestaat deze uit?

Per voordeel gelden een aantal voorwaarden. Zorg ervoor dat de medewerkers die onder deze voordelen vallen, als zodanig geregistreerd staan in het salarissysteem.

LKV

Middels het LKV wordt gestimuleerd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Het gaat om:

 • oudere medewerkers met een uitkeringsverleden;
 • arbeidsgehandicapte medewerkers;
 • medewerkers met een banenafspraak of scholingsbelemmering;
 • herplaatste arbeidsgehandicapte medewerkers;
 • om van LKV gebruik te maken, dien je een doelgroepverklaring te hebben van de betreffende medewerker.

LKV bij overname
Let bij de controle van de voorlopige berekening Wtl 2023 extra op de registraties van overgenomen medewerkers. Heeft jouw organisatie in 2020 of later bij een overgang van een onderneming of bij een contractovername medewerkers in dienst gekregen voor wie de overdragende werkgever recht had op 1 of meer LKV’s? Dan heb je mogelijk ook voor deze medewerkers recht op een tegemoetkoming vanuit de Wtl. Onze specialist Bo licht in dit artikel de huidige ontwikkelingen toe.

LIV

Het LIV is een tegemoetkoming aan werkgevers voor medewerkers met een laag loon, vaak laagopgeleid. Het moet werkgevers stimuleren substantiële banen aan te bieden voor deze groep en deze medewerkers vervolgens te behouden. Je hebt recht op LIV als de medewerker voldoet aan de volgende vier voorwaarden:

 • De medewerker is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen;
 • De medewerker heeft in 2023 een gemiddeld uurloon van minimaal € 12,04 en maximaal € 15,06;
 • De medewerker heeft ten minste 1.248 verloonde uren per kalenderjaar;
 • De medewerker heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Let erop dat als een medewerker aan de voorwaarden voor het LKV én LIV voldoet, heb je maar recht op één van de twee tegemoetkomingen.

Jeugd-LIV

Het jeugd-LIV compenseert de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon voor medewerkers van 18, 19 en 20 jaar. Om in aanmerking te komen voor het jeugd-LIV dient jouw medewerker aan drie voorwaarden te voldoen:

 • De medewerker is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen;
 • De medewerker heeft een gemiddeld uurloon dat valt binnen de bandbreedtes van het jeugd-LIV die horen bij zijn leeftijd;
 • De medewerker heeft op 31 december 2021 een leeftijd van 18, 19 of 20 jaar.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen Loonkostenvoordelen? 

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom de Loonkostenvoordelen en Wtl. Heb je nog vragen over dit bericht? Neem dan contact om met Bo Bosschaart of een van onze andere HR specialisten via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.