De voorwaarden van de WW-premie 2023

Sinds in 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is ingevoerd, is er sprake van een gedifferentieerde premie voor de WW. De motivatie voor deze premiedifferentiatie is het stimuleren van werkgevers om medewerkers een vast contract aan te bieden, hiermee kom je doorgaans in aanmerking voor de lage WW-premie. Voor 2023 zetten we de twee meest opvallende punten graag voor je op een rij.

Lage WW-premie bij urenuitbreiding

Wanneer op basis van de arbeidsovereenkomst met je medewerker een lage WW-premie geldt, blijft deze in stand wanneer in de loop van het jaar een tijdelijke wijziging in het aantal contracturen wordt toegepast. Aanvankelijk was het plan dat er nadere regels zouden komen voor een dergelijke situatie. Dit blijkt niet het geval, de regels in deze omstandigheden blijven voor 2023 ongewijzigd.

BBL leerlingen

Wat wel een belangrijke wijziging is voor de gedifferentieerde premie WW, is die voor BBL-leerlingen. Wanneer een medewerker een Beroepsbegeleidende leerweg volgt waarbij sprake is van een uitzendbeding in de praktijkovereenkomst of arbeidsovereenkomst, is het vanaf 2023 verplicht om een hoge WW-premie toe te passen. In 2022 gold een lage WW premie voor alle BBL-leerlingen, dit heeft dus een direct effect op de lasten voor jou als werkgever.

Controle WW-premie 2023

Door de aanpassing in de regeling rondom de BBL-leerweg, is het te verwachten dat er controles worden uitgevoerd op het correct toepassen van de juiste WW premie. Het is dus noodzakelijk hier alert op te zijn.

OAZ kan je helpen met deze controles. Met onze dienstverlening WW-premie controle zorgen we voor een juiste toepassing van de regels en voorkomen we vervelende terugbetalingsverzoeken achteraf. Heb je hier vragen over of ben je direct op zoek naar hulp bij de controle? Neem dan contact op met onze specialist Rosita Tanasale via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.