De WW-premies voor 2022

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De WAB heeft als doel het bevorderen van een sterk en goed functionerende arbeidsmarkt. Eén van de maatregelen uit deze wet is de invoering van de premiedifferentiatie WW. Hiermee worden werkgevers gestimuleerd om medewerkers vaste contracten aan te bieden, maar ook om leerwerkplaatsen te creëren in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Voor deze medewerkers betaalt de werkgever namelijk een lagere WW-premie.

De WW-premies voor 2022 vastgesteld

De gedifferentieerde WW-premie is onderdeel van de zogeheten werknemersverzekeringen. Dit zijn verplichte verzekeringen die een werkgever betaalt en ze beschermen medewerkers tegen inkomensverlies als gevolg van ziekteverzuim of werkloosheid.

 De hoogte van de gedifferentieerde WW-premie is voor 2022 als volgt vastgesteld:

  • 2,70% voor de lage WW-premie
  • 7,70% voor de hoge WW-premie.

De definitieve vaststelling van deze premie vindt jaarlijks plaats in oktober.

Aan de hand van registraties in het HR- en salarissysteem worden verschillende WAB-rubrieken in de loonaangiften gevuld. De Belastingdienst bepaalt op basis hiervan of er een hoge of lage WW-premie moet worden afgedragen. Het percentage van de WW-premie wordt berekend over het bruto maandloon van de medewerker.

De lage WW-premie is onder anderen van toepassing als:

  • Er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
  • De arbeidsovereenkomst schriftelijk is;
  • Er geen sprake is van een oproepovereenkomst.

Daarnaast zijn er enkele uitzonderingen:

  • Leerwerktrajecten in de beroeps- begeleidende leerweg (BBL);
  • Jongeren tot 21 jaar die niet meer dan 12 uur per week werken;
  • Loondoorbetalingen van uitkeringsgerechtigden op grond van de WW, ZW, WIA, WAO, WAZO of als de werkgever eigenrisicodrager is en de uitkering zelf betaalt.

Voor de overige situaties geldt de hoge WW-premie.

Recente wijzigingen / updates

  • Een arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvang en met een aantal uren per dag, week of maand, is geen oproepcontract meer. Dit is het gevolg van een gewijzigd standpunt van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • Een paar maanden geleden was het standpunt over tijdelijke urenuitbreiding van een arbeidsovereenkomst ook al gewijzigd. Een tijdelijke wijziging heeft nu betrekking op de bestaande arbeidsovereenkomst en hiermee op de gedifferentieerde WW-premie.

Werkgevers die te veel WW-premie hebben betaald in 2020, 2021 en 2022, kunnen die premie terugkrijgen.

Wat doet OAZ?

OAZ richt zich op de doelgroep BBL-leerlingen. Deze doelgroep hebben wij grotendeels al in beeld voor het aanvragen van opleidingssubsidies. Van deze doelgroep dient de aard van het dienstverband goed te staan in jouw salarissysteem, dit controleren wij aan de hand van de loonaangiften op juistheid en volledigheid. Daarnaast controleren wij de administratieve onderbouwing, deze dient aanwezig te zijn in geval van een controle.

Vanaf mei 2022 starten wij met onze eerste controle op de WW-premie voor 2022. Begin dit jaar zijn er namelijk al aardig wat leerlingen gestart met een leerwerktraject. De juiste toepassing is belangrijk, want je kan zomaar teveel betalen of geld moeten terugbetalen.

Heb je vragen over dit bericht of hulp nodig met de controle? Neem dan contact op met Rosita Tanasale via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.