Deadline aanvragen stimuleringsregeling Taal voor Werknemers nadert!

Heeft u werknemers in dienst die beperkt worden in het uitvoeren van hun functie doordat ze een achterstand hebben op het gebied van lezen en schrijven? De stimuleringsregeling ‘Taal voor Werknemers’ heeft tot doel het verbeteren van de Nederlandse lees- en schrijfvaardigheid van werknemers. Hieronder vallen ook andere vaardigheden zoals rekenen, digitale vaardigheden, luisteren en spreken.

De deadline nadert nu snel, maar het is nog mogelijk om een aanvraag in te dienen. De deadline voor het indienen is maandag 15 februari 2016. De cursus dient na indiening van de aanvraag te starten en uiterlijk 1 december 2016 voltooid te zijn met een voldoende resultaat.

Per werknemer is er een bedrag van maximaal €1800,- per taaltraject (inclusief btw) beschikbaar gesteld, tot een maximum van
€ 25000,- (inclusief btw) per werkgever. De eigen bijdrage bedraagt minstens 1/3 deel van de werkelijk gemaakte kosten. De minimale eigen bijdrage is €3600,- (inclusief btw).

Als u nog gebruik wilt maken van de regeling, wees er dan snel bij! Via de website kunt u  een aanvraag indienen. Hier vindt u ook alle informatie en voorwaarden waar de aanvraag aan moet voldoen.