Deadline Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg nadert

Uiterlijk 1 december 2016 moet u uw aanvraag voor de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KPZ) indienen. Deze aanvraag heeft betrekking op het subsidiejaar 2017, dit is tevens het laatste jaar waarvoor u gebruik kunt maken van deze regeling.

Instellingen die medisch-specialistische zorg leveren op basis van de zorgverzekeringswet (Zvw), kunnen voor subsidie in aanmerking komen. De subsidie wordt aangevraagd voor interne en externe opleidingen van personeel, voor het begeleiden van personeel in het kader van de opleiding, voor het vervangen van personeel dat wordt opgeleid en voor specifieke opleidingsfaciliteiten.

De subsidieregeling is voor het subsidiejaar 2017 verder aangescherpt. Zo wordt er beter gelet op de anticumulatie bepaling (er is via een andere subsidieregeling al een overheidsvergoeding mogelijk) en op de arbeidsrelatie van de medewerkers waarvoor de subsidie bedoeld is. De te subsidiëren activiteiten moeten verder passen binnen het strategisch opleidingsplan. Het (geactualiseerd) strategisch opleidingsplan maakt dan ook onderdeel uit van de aanvraag.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Luc van der Linden via 088 5600 700.