Deadline Waardigheid en Trots: 1 mei 2016!

ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS hebben eind 2015 bestuurlijke afspraken gemaakt over de inzet van extra middelen om de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren. Vanaf 2016 worden deze middelen binnen het plan ‘Waardigheid en Trots’ ingezet voor een zinvolle dag invulling voor bewoners en het versterken van de deskundigheid van personeel. Deze extra middelen worden tot 2020 beschikbaar gesteld. Voor 2016 is er totaal een budget van €110 miljoen euro, maar de deadline komt al dichtbij!

Strategisch opleidingsplan

Om aanspraak te maken op het beschikbaar gestelde budget moeten VVT instellingen voor 1 mei 2016 een gedegen plan indienen. In het plan moet beschreven worden hoe de instelling in samenspraak met de Cliëntenraad, Verpleegkundige Adviesraad en Ondernemersraad de komende jaren aandacht zal besteden aan een zinvolle dagbesteding voor ouderen en deskundigheidsbevordering van personeel.
Als dit plan wordt goedgekeurd, komt uw organisatie in aanmerking voor een opslag van 1,3% over de reeds gemaakte budgetafspraken met het zorgkantoor.

Zekerheid en ontzorging door OAZ subsidieadvies

Een goed onderbouwd plan is dus niet alleen voor uw beleid van groot belang, maar kan ook behoorlijke financiële gevolgen hebben. OAZ gaat graag samen met u aan de slag om de deadline van 1 mei 2016 te halen. Wij helpen u met het formuleren van het benodigde opleidingsplan, , het in kaart brengen van activiteiten en plannen  met betrekking tot zinvolle dagbesteding en het verzamelen van de zeer belangrijke en verplichte handtekeningen. Natuurlijk zorgen we er ook voor dat het plan tijdig en juist wordt ingediend. Met de hulp en kennis van OAZ subsidieadvies weet u dus zeker dat het plan voldoet aan de gestelde eisen en uw inspanningen tot een minimum beperkt worden.

Een strategisch opleidingsbeleid zal de komende jaren steeds belangrijker worden. Na indienen van het plan voor 1 mei helpt OAZ u met het formuleren van een langtermijn strategisch opleidingsbeleid voor de komende jaren tot 2020. Hiermee kunt u meerjarige afspraken maken met uw zorgkantoor.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het plan Waardigheid en Trots? Neem dan contact op met uw accountmanager of Joey Burggraeve via 0118 – 421700.