Definitieve beschikking Wet tegemoetkoming loondomein 2019

Eerder dan verwacht! De Belastingdienst verstuurt vanwege corona al tussen 24 en 30 juni de definitieve beschikking Wtl (Wet tegemoetkoming loondomein) van 2019 naar alle organisaties die in aanmerking komen. De uitbetaling van de definitieve beschikking vindt vervolgens plaats in de eerste week van juli 2020.

Wtl in het kort

De Wtl heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen, of te houden. In de Wtl staan drie tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers: het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV).

De berekeningen op de beschikking hebben betrekking op de tegemoetkomingen in de loonkosten over 2019. Ze zijn gebaseerd op de loonaangiften, inclusief eventuele aanvullende correcties over 2019, die tot en met 1 mei 2020 zijn gedaan. Heb je de definitieve beschikking ontvangen? Stuur die dan direct door ter controle aan onze adviseurs en specialisten.

Alle organisaties die recht hebben op de tegemoetkomingen in de loonkosten over het jaar 2019 hebben halverwege maart 2020 voorlopige berekeningen ontvangen van het UWV. Waren de voorlopige berekeningen niet juist of niet volledig? Dan was het tot en met 1 mei 2020 mogelijk om aanvullende correcties in de loonaangiften toe te passen, om alsnog aanspraak te maken op de juiste en volledige tegemoetkomingen. OAZ heeft hard gewerkt om samen met onze klanten de voorlopige berekeningen te controleren en om hen te adviseren over het corrigeren van de loonaangiftes.

Vervroegde betalingen

Vorig jaar ontvingen organisaties pas eind juli de definitieve beschikkingen, en zes weken daarna vond de uitbetaling plaats. In verband met de huidige coronasituatie en het eventueel verrekenen met openstaande aanslagen of naheffingen is dit nu vervroegd. Dit biedt dus voor sommige organisaties flink wat ademruimte.

Is dit definitief?

Ook de definitieve beschikking kan onvolledig zijn. Het is daarom van belang om ook de definitieve beschikking te controleren. Indien de definitieve beschikking inderdaad niet volledig is, kan een bezwaar ingediend worden. Wij ondersteunen jouw organisatie met de controle van de definitieve beschikking zodat je zo optimaal mogelijk gebruik kunt maken van de Wtl.

Let op: tot vijf jaar na afgifte van de definitieve beschikking kan een nacontrole plaatsvinden. Het is dus van belang om dit ook met terugwerkende kracht goed te registreren, in verband met risico op een boete. Dit kan niet altijd in het salarissysteem gedaan worden, maar moet bijvoorbeeld door middel van een vrijwillige verbetering bij de Belastingdienst. Ook bij dit proces kunnen we jouw organisatie ondersteunen.

Meer informatie?

Heb je vragen over de Wtl of over de definitieve beschikking? Neem dan contact op met onze specialist Anita Portegies. Stuur een mail naar info@oaz.nl of bel 088 5600 700.