Definitieve beschikking Wtl 2022

Het is weer dat moment van het jaar. Inmiddels heb je van de Belastingdienst de definitieve beschikking Wtl 2022 ontvangen of gaat deze nog ontvangen voor het einde van de maand. De uitbetaling volgt daarna zo spoedig mogelijk.

Over de beschikking Wtl 2022

De Wtl heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen, of te houden. In de Wtl (Wet tegemoetkoming loondomein) staan drie tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers: het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV).

De berekeningen op de beschikking hebben betrekking op de tegemoetkomingen in de loonkosten over 2022. Ze zijn gebaseerd op de loonaangiften, inclusief eventuele aanvullende correcties over 2022, die tot en met 1 mei 2023 zijn gedaan. Heb je de definitieve beschikking ontvangen en pakt OAZ dit voor jou op? Stuur de beschikking dan direct door ter controle aan onze adviseurs.

Alle organisaties die recht hebben op de tegemoetkomingen in de loonkosten over het jaar 2022 hebben in het voorjaar van 2023 voorlopige berekeningen ontvangen van het UWV. Waren de voorlopige berekeningen niet juist of niet volledig? Dan was het tot en met 1 mei 2023 mogelijk om aanvullende correcties in de loonaangiften toe te passen, om alsnog aanspraak te maken op de juiste en volledige tegemoetkomingen. OAZ heeft hard gewerkt om samen met onze klanten de voorlopige berekeningen te controleren en om hen te adviseren over het corrigeren van de loonaangiftes.

Hoe definitief is definitief?

Ook de definitieve beschikking kan onvolledig zijn. Het is daarom van belang om ook de definitieve beschikking te controleren. Indien de definitieve beschikking inderdaad niet volledig is, kan een bezwaar ingediend worden. Wij ondersteunen jouw organisatie met de controle van de definitieve beschikking zodat je zo optimaal mogelijk gebruik kunt maken van de Wtl.

Tijdens deze controle vergelijken we de medewerkers die wij in beeld hebben met de medewerkers die op de beschikking staan. We controleren of alle onderbouwing juist en volledig is, en of dit ook zo op de beschikking wordt weergegeven. Als hierin afwijkingen zijn, dan bepalen we of we hiervoor in bezwaar kunnen gaan.

Let op: tot vijf jaar na afgifte van de definitieve beschikking kan een nacontrole plaatsvinden. Het is dus van belang om dit ook met terugwerkende kracht goed te registreren, in verband met risico op een boete. Dit kan niet altijd in het salarissysteem gedaan worden, maar moet bijvoorbeeld door middel van een vrijwillige verbetering bij de Belastingdienst. Ook bij dit proces kunnen we jouw organisatie ondersteunen.

Meer informatie?

Heb je vragen over de Wtl of over de definitieve beschikking? Neem dan contact op met onze specialist Anita Portegies. Stuur een mail naar info@oaz.nl of bel 088 5600 700.