Dit zijn de normbedragen voor Praktijkleren schooljaar 2022-2023

Nadat het budget voor de subsidieregeling Praktijkleren tijdelijk werd verhoogd, is die nu terug naar het niveau van voor de Coronacrisis. En dat beïnvloed de normbedragen Praktijkleren voor schooljaar 2022-2023. Onze specialist Suzie heeft de bedragen per opleidingscategorie voor je op een rij gezet en legt welke veranderingen ervoor zorgen dat de subsidiebedragen voor Praktijkleren dit jaar lager uitvallen.

Normbedragen Praktijkleren 2022-2023 

Per opleidingscategorie wordt een budget beschikbaar gesteld. Dit subsidiebudget wordt naar rato verdeeld over het aantal aangevraagde praktijkleerplaatsen. In de onderstaande tabel vind je een overzicht van de normbedragen Praktijkleren voor schooljaar 2022-2023 en de ontwikkeling van de subsidiebedragen in de afgelopen jaren. 

Tabel 1: subsidiebedrag per volledige praktijkleerplaats 

schooljaar BBL Hbo VO/WO
2022-2023  € 2.545,83 € 583,74 € 2.700,00/ € 2.559,60
2021-2022 € 2.700,00 € 2.700,00 € 2.700,00
2020-2021 € 2.700,00 € 2.700,00 € 2.700,00
2019-2020 € 2.079,27 € 645,75 € 2.700,00
2018-2019 € 2.216,70 € 879,15 € 2.700,00
2017-2018 € 2.464,83 € 2.700,00 € 2.700,00

Vanaf schooljaar 2018-2019 werd de hbo-categorie uitgebreid met o.a. zorgopleidingen. De vraag bleek flink groter dan het budget dat beschikbaar was. 

Budget keert terug naar niveau voor de crisis 

De afgelopen twee schooljaren kon voor alle opleidingscategorieën de maximale subsidie van € 2.700 worden toegekend voor een volledige leerplaats. Dat kwam door een tijdelijke verhoging van het subsidiebudget van de regeling Praktijkleren tijdens de Coronacrisis. Het budget voor schooljaar 2022-2023 werd begin dit jaar vastgesteld op 279 miljoen euro en keert daarmee terug naar het niveau van voor de crisis. Met de publicatie van het subsidiebedrag voor Praktijkleren 2022-2023 kondigde het ministerie van OCW al aan dat de normbedragen voor mbo- en hbo-leerlingen zeer waarschijnlijk lager zouden uitvallen.

Vervallen aanvullende subsidiegelden 

Een andere wijziging die ervoor zorgt dat bepaalde werkgevers dit jaar minder subsidie vanuit de regeling Praktijkleren zullen ontvangen, is het vervallen van een aantal specifieke aanvullende subsidiegelden. Enkel de mbo bbl-leerplekken in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen dit schooljaar nog op extra subsidie rekenen. 

Tabel 2: verloop aanvullende subsidiegelden per schooljaar 

schooljaar mbo landbouw, horeca en recreatie mbo conjuctuurgevoelige sectoren hbo techniek en gezondheidszorg
2022-2023 € 1.887,60 vervallen vervallen
2021-2022 € 2.058,00 € 920,00 € 1.327,20
2020-2021 € 1.918,00 € 772,40 € 1.089,90

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen Praktijkleren? 

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom Praktijkleren en andere opleidingssubsidies. Heb je nog vragen over dit bericht? Neem dan contact om met Suzie Rohling of een van onze andere HR specialisten via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.