Wist je al dat de KiPZ-regeling door gaat in 2018?

De regeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ) wordt verlengd met in ieder geval  één jaar tot en met 2018. Dit is afgesproken in het onderhandelaarsakkoord over het overgangsjaar 2018. 

De regeling – die in eerste instantie liep van 2014 tot en met 2017 – is geïntroduceerd om een impuls te geven aan het opleiden van ziekenhuismedewerkers. Zorginstellingen die zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw), kunnen daarvoor subsidie aanvragen. De subsidie moet worden besteed aan activiteiten die passen binnen het strategisch opleidingsplan van de zorginstelling.

Hoeveel subsidie er voor 2018 beschikbaar gesteld wordt en of de regeling inhoudelijk wijzigt is nog onduidelijk. Naar alle waarschijnlijkheid zal de regeling niet substantieel wijzigen ten opzichte van de huidige regeling.

Meer informatie?

Wil je gebruik maken van onze dienstverlening op het gebied van de Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg of ben je benieuwd of jouw organisatie voor deze regeling in aanmerking komt, neem dan contact op met jouw Accountmanager of HR specialist Thomas Pillen via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.