Duurzame inzetbaarheid van medewerkers, hoe pak je dat aan?

Om een zo groot mogelijke groep werkenden gezond hun pensioen te laten bereiken, is begin 2021 door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de subsidieregeling MDIEU in het leven geroepen. Dit staat voor Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden en is in eerste instantie neergezet als financiële tegemoetkoming voor sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Goed nieuws: de regeling is nu ook beschikbaar voor bedrijven die de duurzame inzetbaarheid binnen hun organisatie willen laten groeien.

Het ministerie van SZW heeft over een looptijd van vijf jaar 964 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het doel van MDIEU is dat na deze vijf jaar, duurzame inzetbaarheid als een standaard onderdeel van goed werkgeverschap wordt gezien. Aanvankelijk lag de minimale subsidieaanvraag op 125.000 euro. Hier moest van de aangevraagde subsidie minimaal 25% besteed worden aan duurzame inzetbaarheid, ook moest de eigen bijdrage (inclusief uren) gelijk liggen aan de subsidie.

Zoveel mogelijk mensen gezond naar hun pensioen

Met het doel duidelijk voor ogen zijn de regels rondom MDIEU verruimd. Niet alleen sectoren, maar ook bedrijven kunnen vanaf september 2023 subsidie aanvragen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren en om medewerkers met zwaar werk eerder te laten stoppen. Ook wordt het minimaal aan te vragen subsidiebedrag per september verlaagd naar 75.000 euro, hierdoor wordt het makkelijker om subsidie aan te vragen. De subsidie blijft maximaal de helft van de kosten bedragen, de rest moet door de organisatie zelf worden bekostigd.

Door deze wijzigingen door te voeren, worden de pijlen gericht op de volgende doelen:

  • Stimuleren van medewerkers om zoveel mogelijk gemotiveerd, gezond en productief te blijven tot een pensioengerechtigde leeftijd;
  • Stimuleren van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid, zodat dit een vanzelfsprekend onderdeel wordt van goed werkgeverschap;
  • Ondersteunen van werkgevers bij het aanbieden van regelingen voor eerder uittreden van oudere medewerkers met een zwaar beroep.

Goed voorbeeld doet volgen

Een goed voorbeeld van het succesvol toepassen van MDIEU is het samenwerkingsverband StAZ. Verschillende organisaties uit de ziekenhuisbranche voerden een risicoanalyse uit, hierbij kwam duurzame inzetbaarheid als belangrijk thema naar voren. StAZ diende een aanvraag in bij MDIEU middels een activiteitenplan, de samenwerkende organisaties zijn momenteel bezig verschillende DI-projecten uit te rollen.

Hulp nodig?

De HR specialisten van OAZ volgen de ontwikkelingen van MDIEU en de uitbreiding voor bedrijven op de voet. Wil je weten of er financiële tegemoetkomingen beschikbaar zijn voor jouw organisatie? OAZ helpt je graag op weg. Neem contact op via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700, onze specialisten staan voor je klaar.