Een hoge of lage WW-premie toepassen?

Heb je medewerkers met een vast contract in dienst of bied je leerwerkplaatsen aan in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)? Dan betaal je als werkgever een fors lagere WW-premie. Dit is geregeld in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Hieronder lichten we de regeling nog even toe.

Terug naar het begin van de WW-premie

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De WAB heeft als doel het bevorderen van een sterke en goed functionerende arbeidsmarkt. Eén van de maatregelen uit deze wet is de invoering van de premiedifferentiatie WW. Hiermee worden werkgevers gestimuleerd om medewerkers vaste contracten aan te bieden, maar ook om leerwerkplaatsen te creëren in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Voor deze medewerkers betaalt de werkgever namelijk een lagere WW-premie.

WW-premie onderdeel van werknemersverzekeringen

De WW-premie is onderdeel van de zogeheten werknemersverzekeringen. Dit zijn verplichte verzekeringen voor een werkgever en beschermen medewerkers tegen inkomensverlies als gevolg van ziekteverzuim of werkloosheid.

 De hoogte van de WW-premie is voor 2021 als volgt vastgesteld:

  • 2,70% voor de lage WW-premie
  • 7,70% voor de hoge WW-premie

Het verschil tussen de hoge en lage WW-premie bedraagt ongeveer € 1.000,- per medewerker per jaar.

Aan de hand van registraties in het HR- en salarissysteem worden de WAB-rubrieken in de loonaangiften gevuld. De Belastingdienst bepaalt op basis hiervan of er een hoge of lage WW-premie moet worden afgedragen. Het percentage van de WW-premie wordt berekend over het bruto maandloon van de medewerker.

De lage WW-premie is onder andere van toepassing als:

  • Er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  • De arbeidsovereenkomst schriftelijk is
  • Er geen sprake is van een oproepovereenkomst

Daarnaast zijn er enkele uitzonderingen:

  • Leerwerktrajecten in de beroeps- begeleidende leerweg (BBL)
  • Jongeren tot 21 jaar die niet meer dan 12 uur per week werken
  • Loondoorbetalingen van uitkeringsgerechtigden op grond van de WW, ZW, WIA, WAO, WAZO of als de werkgever eigenrisicodrager is en de uitkering zelf betaalt

Voor de overige situaties geldt de hoge WW-premie.

Wat doet OAZ?

OAZ richt zich op de doelgroep BBL-leerlingen. Deze doelgroep hebben wij voor veel klanten al in beeld voor het aanvragen van opleidingssubsidies. Van deze doelgroep dient de aard van het dienstverband goed te staan in jouw salarissysteem. Dit controleren wij aan de hand van de loonaangiften op juistheid en volledigheid. Daarnaast controleren wij de administratieve onderbouwing, deze dient aanwezig te zijn in geval van een controle.

Deze maand starten wij met onze eerste controle op de WW-premie voor 2021. Begin dit jaar zijn er namelijk al aardig wat leerlingen gestart met een leerwerktraject. De juiste toepassing is belangrijk, want je kan zomaar teveel betalen of geld moeten terugbetalen.

Heb je vragen over dit bericht of ondersteuning nodig met de controle? Neem dan contact op met Jurgen Brouwers via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.