Een kijkje achter de schermen bij OAZ: team Opleidingen

De dienstverleningen van OAZ zijn onderverdeeld in drie pijlers: Instroom, Sociale Zekerheid en Opleidingen. Binnen deze pijlers worden, voor alle verschillende dienstverleningen, bergen werk verzet om onze klanten zoveel mogelijk te ontzorgen. Graag lichten we een regeling en de bijbehorende handelingen aan je toe.

De regeling SectorplanPlus

Onder team Opleidingen valt de regeling SectorplanPlus. Dit is een meerjarige subsidieregeling bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor werkgevers in Zorg en Welzijn bij de opleidingstrajecten van personeel. Voor de administratie rondom de regeling SectorplanPlus is de ‘verklaring van deelname’ een van de belangrijkste documenten. Het document is nodig voor alle BBL- en hbo opleidingen die niet met een diploma worden afgerond binnen het tijdvak. De opleider moet in dit geval de subsidie einddatum bevestigen door de verklaring van deelname te ondertekenen. Een tijdvak duurt doorgaans 30 maanden, een opleiding duurt al gauw 3 tot 4 jaar. We hebben het document dus vaak nodig!

Deadlines

Aan OAZ de taak om dit rond te krijgen. Omdat het om grote aantallen gaat is dit een flinke klus, ook worden door werkdruk bij onze klanten deze documenten niet altijd direct aangeleverd. Voor regelingen als SectorplanPlus hebben we te maken met strikte deadlines. Tijdvak 3 eindigde op 31 december 2021, de deadline voor de administratie ligt op 1 april 2022. Tijdvak 4 eindigt op 23 augustus, uiterlijk 1 oktober 2022 moet voor dit tijdvak alle administratie per deelnemer per opleidingsactiviteit compleet en ingediend zijn.

Hoeveel?

De regeling is opgesplitst in vier tijdvakken. De eerste twee tijdvakken zijn al afgerond. In de tabel hieronder wordt het aantal leerlingen waarvoor een verklaring van deelname is ingezet aangegeven. Tijdvak 3 en 4 lopen nog. Voor tijdvak 3 verwachten we dat het aantal nog zal oplopen tot 2.000+. Voor tijdvak 4 verwachten minstens het dubbele van tijdvak 1 nodig te gaan hebben. Dit heeft te maken met het aantal leerlingen in het tijdvak.

Totaal Tijdvak 1 (afgerond) Tijdvak 2 (afgerond) Tijdvak 3 (lopend) Tijdvak 4 (lopend)
5.093 1.937 1.423 1.667 66

Aantal leerlingen op de verklaringen van deelname door OAZ, peildatum 16 december 2021.

Wie doet wat?

Het werk begint bij onze adviseurs. Zij bekijken samen met de consultant voor welke leerlingen geen diploma’s beschikbaar zijn binnen het tijdvak. Wanneer we dit helder hebben, vullen onze adviseurs de verklaring van deelname zo volledig mogelijk in en bieden dit aan de opleider aan. Door de formulieren alvast in te vullen nemen wij de opleider een flinke administratieve klus uit handen, de ervaring heeft ons geleerd dat hierdoor het hele proces soepeler loopt. Hierna ligt het bij de opleider. Niet alle getekende verklaringen komen snel retour. Team Opleidingen heeft inmiddels een effectieve manier van opvolging ontwikkeld, hierdoor komt het overgrote deel van de verklaringen binnen de deadline getekend bij ons binnen en kan er maximaal gebruik gemaakt worden van het recht op subsidie.

Een kostbaar papiertje

De verklaring van deelname is dus een kostbaar papiertje met de handtekening van een opleider. Aan het einde van het tijdvak wordt de druk steeds hoger om de handtekening op tijd te bemachtigen. Gelukkig heeft OAZ de juiste middelen en tijd hiervoor beschikbaar. Een tijdsinvestering die OAZ je graag uit handen neemt, want zo blijven we allemaal doen waar we goed in zijn. Als je vragen hebt over de regeling SectorplanPlus en hoe je optimaal gebruik kan maken van de beschikbare subsidie, neem dan contact op met OAZ via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.