Eerste indruk: Compensatie transitievergoeding

Sinds 1 april is de regeling Compensatie Transitievergoeding officieel van start gegaan. Dit betekent dat je nu compensatie kunt aanvragen voor betaalde transitievergoedingen, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015. OAZ is sinds de ingang van de regeling druk bezig om voor haar klanten de vele honderden aanvragen in te dienen bij het UWV-portaal. Graag delen we met jullie onze eerste bevindingen.

Wet Compensatie Transitievergoeding

Even een kleine opfrisser over wat de regeling ook alweer inhoudt. Halverwege 2015 werd ingevoerd dat een werkgever een transitievergoeding moet betalen op het moment dat hij of zij afscheid wil nemen van een medewerker. Dit is opgenomen in de Wet werk en zekerheid. Deze betalingsplicht geldt ook als je het dienstverband van jouw medewerker beëindigt vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

Voor werkgevers die medewerkers in dienst hebben die langdurig ziek zijn, is de transitievergoeding dus een tweede financiële verplichting naast loondoorbetaling tijdens ziekte. In juli 2018 heeft het kabinet daarom besloten om werkgevers te compenseren voor deze dubbele financiële last en heeft de Wet Compensatie Transitievergoeding in het leven geroepen.

Wijzigingen aanvraageisen UWV

Sinds 1 april is gebleken dat de uitvraag van het UWV op bepaalde onderdelen voor de regeling toch anders is dan in eerste instantie werd gecommuniceerd. Enerzijds zijn bepaalde gegevens en documenten waarvan het UWV aangaf ze te gaan opvragen, toch niet meer nodig. Anderzijds blijkt informatie die eerder niet als relevant werd aangemerkt wel nodig te zijn voor het indienen van de aanvraag.

Ook hebben we geconstateerd dat veel van de vragen en gevraagde data in het werkgeversportaal multi-interpretabel zijn en dat de verstrekte antwoorden vanuit het UWV vaak met elkaar in tegenspraak zijn.

Bestandsformaat loonstroken

Een van de meest voorkomende problemen is het uploaden van documenten. Zo moeten organisaties met transitievergoedingen waarbij rekening is gehouden met ‘flexibele’ vergoedingen, doorgaans minimaal 14 loonstroken per aanvraag uploaden. Dit blijkt in de praktijk een lastig karwei omdat het werkgeversportaal van het UWV maar een beperkt aantal MB aan bestanden accepteert.

Inmiddels heeft het UWV op basis van onze vragen en suggesties wel de mogelijkheid toegevoegd om het meest gehanteerde document, de zogeheten vaststellingsovereenkomst, bij de aanvraag toe te kunnen voegen.

Hulp nodig bij de aanvraag compensatie transitievergoeding?

OAZ was al goed voorbereid bij het verzamelen van dossiers voor al onze klanten. Hierdoor beschikt het UWV nu over de juiste gegevens van onze klanten voor het indienen van hun aanvragen.

Aanvragen van compensatie voor oude dossiers kunnen nog tot 1 oktober worden ingediend. We begrijpen dat jouw focus als werkgever in deze drukke tijden op andere zaken ligt. Daarom helpen we je graag met het voorbereidende werk en de aanvragen zelf. Mocht je een vraag hebben over de regeling Compensatie Transitievergoeding neem dan contact met Alinda Mastenbroek, Teammanager Sociale Zekerheid, of een van onze andere HR specialisten via info@oaz.nl of bel naar 088 5600 700.