Eigenrisicodrager voor de WGA; overstappen of niet?

Omdat je als werkgever verantwoordelijk bent voor de lasten van (deels) arbeidsongeschikte medewerkers, kan je dit WGA-risico verzekeren. Dit kan middels een publieke verzekering bij het UWV, ook kan je ervoor kiezen om dit zelf te dragen. Als je kiest om dit publiek te verzekeren worden de uitkeringen, met een vertraging van twee jaar, doorberekend aan de werkgever middels de gedifferentieerde premie Whk. Daarnaast is UWV verantwoordelijk voor de re-integratie van de (ex-)medewerkers vanaf het moment van toekennen van een WGA-uitkering.

Kies je voor het eigenrisicodragerschap, dan zijn alle kosten en verantwoordelijkheden voor de eigenrisicodrager, jij. Veel bedrijven beslissen om dit financiële risico onder te brengen bij een private verzekeraar, tegen een maandelijkse premie. Wanneer je het financiële risico zelf besluit te dragen is een garantstelling nodig. Je moet immers de lasten in alle gevallen kunnen betalen, zodat (ex-)medewerkers altijd hun uitkering blijven ontvangen.

Overstappen of niet?

Het is twee keer per jaar mogelijk om eigenrisicodrager te worden, of om juist terug te keren naar het UWV. Dit kan jaarlijks op 1 januari en 1 juli. Je moet minimaal drie maanden van tevoren een verzoek indienen bij de Belastingdienst; dus voor 1 april en 1 oktober. Daarna ben je voor tenminste drie jaar eigenrisicodrager of juist publiek verzekerd.

Overstappers naar het eigenrisicodragerschap mogen hun lasten bij het UWV achterlaten. Je betaalt hier uiteraard een verplichte premie voor.

Keer je terug van een eigenrisicodragerschap naar het publieke stelsel, dan blijf je verantwoordelijk voor de bestaande WGA-schades en re-integratiekosten voor de personen die op dat moment al ziek zijn. Dit loopt maximaal tien jaar door. Als je het eigenrisicodragerschap via een verzekeraard belegd hebt, blijft dit uitlooprisico bij de verzekeraar.

Verantwoordelijk voor re-integratie

Sinds de invoering van de Wet verbetering hybride markt kent het UWV een (terugkeer)premie. Hierdoor kan de terugkeer van eigenrisicodragerschap naar het UWV een stuk minder aantrekkelijk worden. Maar de keus om eigenrisicodrager te zijn is niet enkel een financiële. Ook de re-integratie van de (ex-)medewerkers ligt nu in jouw handen, dit is een serieuze overweging. We hebben de voor- en nadelen van het eigenrisicodragerschap voor je op een rij gezet.

Voordelen

  • Als werkgever betaal je geen gedifferentieerde premie WGA binnen de werkhervattingskas.
  • Regie in eigen handen. Je kunt zelf bepalen wanneer iemand wordt beoordeeld/herzien, zodat een uitkering wordt toegekend die past bij de situatie van dat moment.
  • Het aantrekkelijkste moment om eigenrisicodrager te worden is op het moment dat er weinig tot geen medewerkers zijn die langdurig arbeidsongeschikt zijn.
  • Bij start van het eigenrisicodragerschap mogen de ‘staartlasten’ worden achtergelaten bij het UWV. Dat maakt met name de eerste periode financieel aantrekkelijk.

Nadelen

  • De werkgever betaalt zelf de lasten van de WGA-uitkeringen en de kosten voor re-integratie.
  • Een garantstelling in combinatie met een verzekering kan duur zijn.
  • De werkgever is zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van medewerkers voor maximaal tien jaar.
  • Het aanspreken en tot actie aanzetten van (ex-)medewerkers die niet mee willen werken is lastig.
  • Vergeet niet het uitlooprisico op het moment dat je een terugkeer naar het UWV overweegt.

Maak de juiste overweging

Staar je niet blind op besparingen als eigenrisicodrager voor de Whk-premie. Als eigenrisicodrager heb je extra verplichtingen en verantwoordelijkheden die geld kosten. Daarnaast is het goed om alle verzekeringen te vergelijken in voorwaarden en premies.

Het blijft te allen tijde belangrijk om je zieke medewerkers te blijven volgen en helpen in het herstel daar waar mogelijk. Hierdoor is de kans groter op een succesvolle re-integratie, zowel bij publieke- als privaat verzekerden. In alle gevallen zullen de kosten het laagst zijn bij de juiste monitoring van de werknemer en het tijdig inzetten van de juiste acties.

Heb je vragen over een eventuele overstap of ben je op zoek naar ondersteuning bij het in beeld brengen van de WGA-schadelasten van jouw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op via info@oaz.nl of ben 088 5600 700.