ESF Actie J

Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF Actie J) komt er 17,8 miljoen euro extra beschikbaar voor de nu lopende acties die gericht zijn op de bestrijding van jeugdwerkloosheid in ons land. Vorig jaar ontvingen 35 centrumgemeenten al ongeveer 41 miljoen om initiatieven te ondersteunen die jeugdwerkloosheid bestrijden en voorkomen. Deze bijdrage wordt nu verhoogd en de looptijd van de projecten die halverwege dit jaar af zou lopen, wordt nu verlengd tot 1 november 2015.

Het extra budget biedt werkgevers in diverse arbeidsmarktregio’s aanvullende subsidiemogelijkheden. Zo biedt de gemeente Rotterdam werkgevers/leerbedrijven financiële ondersteuning als zij BBL-studenten een leerwerkplek aanbieden. Om te bepalen in hoeverre deze regeling aanvullende mogelijkheden biedt voor organisaties in de arbeidsmarktregio Rijnmond, zijn door OAZ subsidieadvies aanvullende vragen gesteld aan het ESF-projectsecretariaat. Ook initiatieven in andere arbeidsmarkregio’s worden momenteel nader onderzocht.

Bent u benieuwd wat de (on)mogelijkheden zijn voor uw organisatie? Neem dan gerust contact op met uw accountmanager of Joey Burggraeve, telefoonnummer 0118-421700.