Evaluatiegesprek Stagefonds Zorg: onze aanbevelingen

Per 1 augustus 2021 vervalt de regeling Stageplaatsen zorg II (Stagefonds). Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat daarom een evaluatie uitvoeren over het gebruik van de regeling in de periode 2016 tot en met 2019. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek wordt de regeling mogelijk herzien en verlengd.

OAZ heeft meerdere organisaties ondersteund bij het invullen van de vragenlijst die voor het onderzoek werd verstuurd. Bovendien hebben we een evaluatiegesprek gevoerd met I&O research en organisatiebureau Berenschot, die het onderzoek uitvoeren. We delen hier graag de eerste bevindingen die wij als ervaringsdeskundige hebben opgedaan; waar liepen organisaties tegenaan de afgelopen jaren, en wat zou er moeten veranderen om de regeling succesvol te kunnen verlengen.

Wat is het Stagefonds?

Het Stagefonds is bedoeld om meer stageplaatsen bij zorgaanbieders te creëren en om de begeleiding van stagiaires te verbeteren. Een sterker stage-aanbod kan een carrière in de zorgsector aantrekkelijker maken voor jongeren en zo de personeelstekorten in de zorg verminderen, oplossen en zelfs voorkomen.

Evaluatiegesprek Stagefonds met OAZ

Aangezien OAZ jarenlange ervaring heeft met de regeling kennen we de behoeftes en knelpunten waar onze klanten tegenaan lopen. In het evaluatiegesprek met de onderzoekers hebben we daarom de belangrijkste bevindingen benoemd en een aantal suggesties voor verbetering aangedragen.

Kwalificatienummers wel of niet subsidiabel

We zien bij veel van onze relaties regelmatig opleidingen en trajecten waarvan het kwalificatienummer niet subsidiabel is, terwijl (soort)gelijke opleidingen dat wel zijn. Of waar het kunnen aanvragen van subsidie afhangt van de context waarbinnen een stage wordt gelopen.

Bijvoorbeeld:

  • MBO derde leerweg opleidingen (OVO) zijn niet subsidiabel, maar de BBL opleidingen wel.
  • Zorgstages zijn niet subsidiabel als ze worden gelopen als keuzedeel voor een opleiding die niet binnen het Stagefonds valt.
  • Branche-erkende opleidingen zoals Kraamverzorgende vallen niet onder het Stagefonds maar Verzorgende IG wel.
  • Een opleiding met twee croho-nummers is voor het ene nummer wel subsidiabel (bijvoorbeeld HBO SPH 34617) en voor het andere niet (HBO SPH 81032).

Er is hier vaak sprake van opleidingen met min of meer dezelfde inhoud als opleidingen waarvoor wel subsidie vanuit het Stagefonds aan te vragen is. Deze inconsistentie zorgt voor veel verwarring en onbegrip.

HBO duaal versus deeltijd

Daarnaast zien we dat landelijk veel onduidelijkheid is over het verschil tussen HBO duaal en HBO deeltijd. Ook de onderwijsinstellingen zelf kunnen hierin niet altijd opheldering verschaffen en hanteren onderling soms zelfs verschillende definities voor de leerwegen.

Omdat de normbedragen voor de twee opleidingsvormen aanzienlijk verschillen hebben wij tijdens het evaluatiegesprek gepleit voor het gelijktrekken van de twee leerwegen in de subsidieregeling. De inzet van de stageaanbieder, en daarmee de kosten, zijn voor beide varianten namelijk vrijwel altijd gelijk.

Verlenging van de regeling

Momenteel voeren de onderzoekers nog evaluatiegesprekken met zorgorganisaties en opleiders om zoveel mogelijk input te verzamelen. I&O research laat al wel weten dat de respons op de vragenlijsten in ieder geval hoog is. Een eerste verwachting is dat de regeling vermoedelijk verlengd zal gaan worden, maar dat wordt pas duidelijk wanneer het onderzoek met het ministerie is besproken. We houden je natuurlijk op de hoogte over verdere ontwikkelingen.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen over het Stagefonds, of hulp nodig met aanvragen? Neem dan contact op met onze adviseur Gina Bart via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.